Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zapraszamy na studia inżynierskie – semestr 1.0

Zacznij studia już w marcu!

Film o Zapraszamy na studia inżynierskie – semestr 1.0

Studiuj informatykę

Zobacz prezentację oferty WWSI

Film o Studiuj informatykę

Jakość kształcenia WWSI

Profesor Krzysztof Diks

Więcej informacji o Jakość kształcenia WWSI

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

w liczbach

3432

LICZBA ABSOLWENTÓW STUDIÓW INŻYNIERSKICH

643

LICZBA ABSOLWENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH

1201

LICZBA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

5276

ŁĄCZNA LICZBA ABSOLWENTÓW

Aktualności

Studiuj u Naszych Partnerów

Kolegium rektorskie

Kolegium Rektorskie jest organem kolegialnym uczelni powoływanym przez Prezydenta Uczelni. W skład Kolegium Rektorskiego wchodzą dyrektorzy zarządzający wiodącymi firmami teleinformatycznymi.

Więcej informacji
loga firm