Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Bootcampy programistyczne WWSI

Dodatkowe kursy dla studentów - Python, PHP lub JavaScript

Więcej informacji o Bootcampy programistyczne WWSI

Studiuj informatykę

Zobacz prezentację oferty WWSI

Film o Studiuj informatykę

Jakość kształcenia WWSI

Profesor Krzysztof Diks

Więcej informacji o Jakość kształcenia WWSI

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

w liczbach

3432

LICZBA ABSOLWENTÓW STUDIÓW INŻYNIERSKICH

607

LICZBA ABSOLWENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH

1201

LICZBA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

5240

ŁĄCZNA LICZBA ABSOLWENTÓW

Aktualności

Kolegium rektorskie

Kolegium Rektorskie jest organem kolegialnym uczelni powoływanym przez Prezydenta Uczelni. W skład Kolegium Rektorskiego wchodzą dyrektorzy zarządzający wiodącymi firmami teleinformatycznymi.

Więcej informacji
loga firm