Zaprogramuj swoją przyszłość

Rekrutacja 2022/2023

Więcej informacji

Jakość kształcenia WWSI

Profesor Krzysztof Diks

Więcej informacji

Absolwenci
o zatrudnieniu

Możliwości w branży IT

Więcej informacji

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

w liczbach

3154

LICZBA ABSOLWENTÓW STUDIÓW INŻYNIERSKICH

552

LICZBA ABSOLWENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH

1182

LICZBA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

4888

ŁĄCZNA LICZBA ABSOLWENTÓW

Aktualności

Kolegium rektorskie

Kolegium Rektorskie jest organem kolegialnym uczelni powoływanym przez Prezydenta Uczelni. W skład Kolegium Rektorskiego wchodzą dyrektorzy zarządzający wiodącymi firmami teleinformatycznymi.

Więcej informacji
loga firm