Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Uczelnia Specjalistyczna

W Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki od blisko 25 lat prowadzimy studia wyłącznie na kierunku Informatyka.

Jesteśmy JEDYNĄ szkołą wyższą w Polsce prowadzącą pełne spektrum studiów (I, II stopnia i podyplomowe) ukierunkowanych wyłącznie na profil informatyczny. Pozwala to na maksymalne skoncentrowanie strategii rozwoju i zasobów Uczelni na informatyce.

Bogactwo oferty Uczelni w ramach kierunku informatyka oddaje 8 specjalizacji prowadzonych na studiach inżynierskich, 10 specjalizacji prowadzonych na studiach magisterskich (w tym trzy prowadzone w języku angielskim) oraz 6 specjalizacji prowadzonych na studiach podyplomowych. Wszystkie specjalizacje są tworzone w odpowiedzi na aktualne potrzeby rynku pracy IT, co daje gwarancje otrzymania dobrej pracy przez absolwentów lub awansu zawodowego na dotychczasowym stanowisku.

Jakie są najnowsze trendy w branży oprogramowania, IT? – ESSA: National expert group report 2024