Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Uczelnia Praktyczna

Praktyczność kształcenia w Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki wyraża się poprzez:

  • Praktyczne profile kształcenia, w których, poza szeroką wiedzą akademicką, największą część stanowi kształcenie praktycznych umiejętności i kompetencji dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy IT
  • Kadra dydaktyczna, która w przeważającej części składa się z praktyków tworzących i implementujących systemy IT w firmach
  • Obowiązkowe staże zawodowe, które studenci odbywają w ramach programu studiów i które już w czasie studiów otwierają możliwości zatrudnienia
  • Szkolenia i przedmioty, które umożliwiają w trakcie studiów uzyskanie certyfikatów branżowych IT
  • Metody kształcenia kładące nacisk na WBL (work based learning) symulujące prawdziwe środowiska pracy deweloperów, specjalistów od sieci teleinformatycznych, sztucznej inteligencji oraz cyberbezpieczeństwa w trakcie studiów.
Michał Ambroziak – publiczna obrona pracy dyplomowej