Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Uczelnia AI

Począwszy od roku akademickiego 2024/2025 wyposażymy w umiejętności i kompetencje związane ze sztuczną inteligencją KAŻDEGO studenta Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, niezależnie od wybranej specjalności i poziomu studiów.

Kompetencje i umiejętności w obszarze sztucznej inteligencji są i będą w przyszłości ważnym elementem portfolio zawodowego każdego informatyka.

Od roku akademickiego 2024/2025 studenci studiów inżynierskich wszystkich specjalności na I roku dodatkowo w ramach czesnego będą realizować w I semestrze przedmiot: Warsztaty z programowania – Python w zastosowaniach AI (treści przedmiotu: wizualizacja danych z pakietem matplotlib, przetwarzanie danych i analiza statystyczna z pakietem pandas, wprowadzenie do generatywnej sztucznej inteligencji  (GenAI). W drugim semestrze na I roku studiów inżynierskich studenci będą mieli możliwość realizacji przedmiotu: Techniki uczenia maszynowego w zadaniach AI (treści: implementacja procesów uczenia maszynowego, badanie skuteczności uczenia maszynowego, architektury sieci neuronowych, uczenie modeli opartych o sieci neuronowe).

Od roku akademickiego 2024/2025 studenci studiów magisterskich wszystkich specjalności na I roku dodatkowo w ramach czesnego w I semestrze będą realizować przedmiot: Implementacja aplikacji opartych o modele sztucznej inteligencji (treści: przegląd dostępnych modeli sztucznej inteligencji, projektowanie i implementacja aplikacji wykorzystujących dostęp do modeli AI, projektowanie i implementacja aplikacji generatywnej AI).

Digital Skills Talks series 1st episode: “Artificial Intelligence Skills and the Future of Jobs”