Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Uczelnia SMART

W Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki do wyznaczania, realizacji i pomiaru osiągalności celów posługujemy się uznaną metodą SMART (ang: specific – konkretny, measurable – mierzalny, achievable – osiągalny, realistic – realistyczny i time-bound – określony w czasie).

Spot promocyjny Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki