Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Kolegium Rektorskie

Kolegium Rektorskie jest organem kolegialnym uczelni powoływanym przez Prezydenta Uczelni. W skład Kolegium Rektorskiego wchodzą dyrektorzy zarządzający wiodącymi firmami teleinformatycznymi. 
 
Do kompetencji Kolegium należy: opiniowanie planów działalności i rozwoju uczelni, formułowanie założeń oraz opiniowanie programów studiów ze szczególnym uwzględnieniem sylwetki absolwenta uczelni, opiniowanie założeń oraz planów dotyczących współpracy uczelni z rynkiem pracy, wyrażanie opinii w innych sprawach przedstawionych przez Prezydenta. 

Skład Kolegium Rektorskiego 
Andrzej Żyławski - Przewodniczący Prezydent WWSI 
Tomasz Bochenek, Dyrektor Generalny Oracle Polska 
Krzysztof Jonak, Dyrektor Generalny Intel Polska 
Przemysław Kania, Dyrektor Generalny Cisco Polska 
Marcin Olszewski, Dyrektor Generalny HP Inc. Polska 
Wojciech Pawlak, Dyrektor NASK 
Jarosław Szymczuk, Dyrektor Generalny IBM Polska 
Wojciech Zaskórski, Dyrektor Generalny Lenovo Polska