Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Studium Języków Obcych (p. 214)

lektorat@wwsi.edu.pl 

Studium Języków Obcych WWSI zajmuje się organizacją lektoratów z języka angielskiego oraz wyjazdami zagranicznymi studentów, absolwentów i pracowników w ramach programu Erasmus+.

Zadaniem Studium jest stwarzanie warunków do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych (English for IT). Współpracuje z nami ośmiu lektorów, którzy dokładają wszelkich starań, by zajęcia odpowiadały zarówno potrzebom studentów, jak i wymaganiom rynku pracy. Lektorat z języka angielskiego dostępny jest dla studentów studiów inżynierskich. Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne przez cztery semestry, natomiast na studenci niestacjonarni przychodzą na zajęcia co zjazd na dwie godziny lekcyjne również przez 4 semestry nauki. Część zjazdów odbywa się na platformie e-learningowej Moodle. Studenci przyporządkowywani są do odpowiednich grup na podstawie wyników matur lub testu poziomującego, który wypełniają przed rozpoczęciem pierwszego roku studiów. Po drugim roku nauki studenci zobowiązani są zdać egzamin z języka angielskiego, który odpowiada wymaganiom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz uwzględnia wymagania specjalistyczne, właściwe dla kierunku studiów. Studenci i absolwenci WWSI mają szansę pogłębić swoją znajomość języka angielskiego, oraz innych języków europejskich, podczas wyjazdów na zagraniczne praktyki i na semestr na studia w ramach programu Erasmus+.