Erasmus +

Program Erasmus+ jest jednym z najbardziej znanych programów unijnych skierowanych do szkół wyższych. Komisja Europejska przyznała Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) ważną do 2027 roku. Tym samym WWSI przystąpiła do Programu Erasmus+, którego celem jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników uczelni.

Studenci WWSI oraz świeżo upieczeni absolwenci mogą skorzystać z:

  • wyjazdu na zagraniczne, wakacyjne praktyki trwające minimum 2 miesiące.
    Latem każdego roku studenci/absolwenci uczestniczą w praktykach w przedsiębiorstwach, najczęściej w Niemczech, Portugalii, Grecji, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii.
  • wyjazdu do uczelni partnerskiej na semestr na studia.
    Do tej pory studenci przebywali w uczelniach partnerskich w Wielkiej Brytanii, Danii, Słowenii, Estonii i na Litwie. Międzyinstytucjonalną umową dwustronną nasza uczelnia może podpisać także z nowymi partnerami.
  • wyjazdu krótkoterminowego (5-30 dni) połączonego z mobilnością wirtualną;
  • kursu językowego przed wyjazdem.

Wyjazdy Erasmusa+ przyczyniają się do podniesienia kompetencji językowych studentów/absolwentów, poznania nowego kręgu kulturowego, nawiązania nowych znajomości czy poprawienia umiejętności rozwiązywania bieżących problemów.

Więcej informacji dotyczących programu Erasmus+ można odszukać na: