Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Uniwersytety Partnerskie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki 

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki dynamicznie rozwija swoją międzynarodową sieć partnerów. W czerwcu i lipcu bieżącego roku (2023 r.) udało nam się podpisać trzy ramowe umowy współpracy na lata 2023 – 2029 z uniwersytetami z Litwy, Portugalii i Hiszpanii: 

Powyższe instytucje szkolnictwa wyższego dołączają do naszego długoletniego partnera ze Słowenii – Faculty of Organisation Studies in Novo Mesto (Fakulteta za organizacijske študije). 

Ponadto, finalizujemy prace nad podpisaniem umowy z ESAIP, École d’Ingénieurs de l’Avenir Responsable w Angers we Francji, a także rozpoczęliśmy rozmowy wstępne z Uniwersytetem w Potenzy we Włoszech – University of Basilicata (Università degli Studi della Basilicata). 

Przez współpracę z innymi instytucjami edukacyjnymi staramy się tworzyć synergiczne relacje, które przyniosą korzyści zarówno naszej Uczelni, jak i naszym partnerom. Jednym z naszych priorytetów jest nawiązywanie partnerstw strategicznych, które umożliwią wymianę wiedzy, doświadczeń i zasobów oraz pozwolą organizować regularne spotkania, seminaria, warsztaty i konferencje, które będą mogły służyć jako platformy do nawiązywania kontaktów oraz tworzenia projektów badawczych i rozwojowych.  

Dzięki podpisanym umowom międzyuniwersyteckim (ang. Inter-Institutional Agreements), możemy promować mobilność wśród naszych studentów oraz pracowników. Nasi studenci mogą spędzać do semestru nauki w wybranej przez siebie instytucji partnerskiej w każdym toku studiów. Mogą także korzystać z ofert kursów i praktyk organizowanych przez naszych partnerów. 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i współpracownicy WWSI mogą wyjeżdżać do naszych instytucji partnerskich na wyjazdy krótko lub długoterminowe w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w międzynarodowym środowisku. Mogą oni także, tak jak kadra administracyjna, wyjeżdżać na szkolenia i wyjazdy typu ‘job shadowing’ do naszych instytucji partnerskich. 

Skala i możliwości współpracy, jakie oferuje Program Erasmus+ są bardzo szerokie. Jesteśmy pełni nadziei i optymizmu, że nasze współprace przyniosą na przestrzeni lat wiele dobrego na poziomie instytucjonalnym i pozwolą dalej prężnie rozwijać się naszej Uczelni. 

Komisja Europejska przyznała Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) ważną do 2027 roku. Tym samym WWSI przystąpiła do Programu Erasmus+, którego celem jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników uczelni.

Więcej informacji o programie znajdą Państwo na stronach:

https://erasmusplus.org.pl/

https://www.esn.pl/pl

Załączniki

  • pdf EPS
    Wielkość pliku: 68 KB Pobrania: 78