Dla studentów

Program Erasmus+ jest jednym z najbardziej znanych programów unijnych skierowanych do szkół wyższych. Studenci WWSI oraz świeżo upieczeni absolwenci mogą skorzystać z:

  • wyjazdu na zagraniczne, wakacyjne praktyki trwające minimum 2 miesiące.

Latem każdego roku studenci/absolwenci uczestniczą w praktykach w przedsiębiorstwach, najczęściej w Niemczech, Portugalii, Grecji, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii.

  • wyjazdu do uczelni partnerskiej na semestr na studia.

Do tej pory studenci przebywali w uczelniach partnerskich w Wielkiej Brytanii, Danii, Słowenii, Estonii i na Litwie. Międzyinstytucjonalną umową dwustronną nasza uczelnia może podpisać także z nowymi partnerami.

  • wyjazdu krótkoterminowego (5-30 dni) połączonego z mobilnością wirtualną;
  • kursu językowego przed wyjazdem.

Wyjazdy Erasmusa+ przyczyniają się do podniesienia kompetencji językowych studentów/absolwentów, poznania nowego kręgu kulturowego, nawiązania nowych znajomości czy poprawienia umiejętności rozwiązywania bieżących problemów.

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 odbędzie się na przełomie kwietnia i maja 2022.

ZASADY KWALIFIKACJI NA WYJAZDY STUDENCKIE NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

Chcesz wiedzieć ile wynosi stypendium, gdzie można wyjechać i jakie są kryteria rekrutacji? Przeczytaj naszą ulotką informacyjną! Erasmus+NewLeaflet.pdf

Zapoznaj się także z opiniami osób, które wróciły z erasmusowych praktyk lub studiów:

„Dzięki pobytowi na praktykach mogliśmy skonfrontować naszą wiedzę programistyczną oraz administracyjną z praktyką, zdobyliśmy także ogólną wiedzę na temat testowania oprogramowania. Wyjazd zaowocował w wiele doświadczeń życiowych, poznaliśmy inna kulturę, zgłębiliśmy naszą wiedzę z języka angielskiego oraz poznaliśmy podstawy języka hiszpańskiego”.

„Pobyt w uczelni partnerskiej dał mi możliwość zapoznania się z innym systemem edukacji, który kładzie nacisk na pracę samodzielną, przygotowanie projektów w grupach i praktyczny wymiar nabywanych umiejętności. Studenci z Polski cieszą się bardzo dobrą opinią jako jedni z najlepszych”.

„Na praktykach przede wszystkim znacząco zwiększyłem swoje umiejętności w programowaniu w PHP oraz powiększyłem wiedzę na temat wydajności i optymalizacji baz danych. Bardzo cennym dla mnie było nabycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku”.

„Dzięki praktykom poznałem wielu zagranicznych specjalistów, a nawet jednego z współtwórców języka TTCN-3. Ponadto, wiele aspektów mojej pracy wiązało się z programowaniem w wielu językach, co również poszerzyło moją wiedzę i doświadczenie zawodowe”.

„Najbardziej interesującą częścią praktyk, okazało się tworzenie systemu rejestracji czasu pracy pracowników, co obejmowało, m.in. stworzenie webowego interfejsu użytkownika, implementację systemu uwierzytelnienia, czy przygotowanie grafiki na potrzeby systemu”.

„Miałem za zadanie administrację serwerem, implementowanie systemów open source na serwer, tworzenie grafiki wektorowej. Powierzono mi także klonowanie komputerów”.

“Nieustanny kontakt z nową kulturą i językiem uprzyjemniły okres nauki i wzmocniły mój charakter”.

„Bardzo ucieszyło mnie, że na brytyjskiej uczelni funkcjonuje biuro pośrednictwa pracy dla studentów zagranicznych”.

„Tak naprawdę jedyną rzeczą, jaka mnie zaskoczyła to, to że cały czas pracujemy w grupach i każdy się wszystkim dzieli jak ktoś czegoś nie umie. U nas jest zupełnie inaczej. Na uczelni partnerskiej mamy masę materiałów i wzorów od wykładowców”.

„Odbywałem praktykę w firmie, która zajmowała się przygotowaniem materiałów dla 27 kanałów telewizji internetowej. Do moich obowiązków należało, między innymi, skonfigurowanie i zapewnienie zdalnego dostępu do takich maszyn jak ViewCaster Niagara 7500, Harris Predator II, Harris Nucleus, PlayBox, Tricaster, Miranda CP0808 oraz skonfigurowanie serwera do streamingu Flash”.

„Największą korzyścią praktyk było rozwinięcie w znacznym stopniu moich umiejętności programowania obiektowego w języku ActionScript 3.0, umiejętności zarządzania treścią i prezentacji danych”.

„Moim zadaniem było napisanie aplikacji webowej na potrzeby klienta firmy. Najciekawsze było przygotowanie sekcji administracyjnej umożliwiającej klientowi dodawanie i usuwanie markerów oraz edycję galerii zdjęć”.

„Na praktykach zajmowałem się systemem zarządzania treścią. Aplikacja miała umożliwiać tworzenie, edycję nowych stron, wgrywanie zdjęć na serwer i URLrewriting. Zadanie zostało wykonanie za pomocą języka ASP.NET. Na potrzeby projektu musiałem zapoznać się z działaniem technologii IIS Server 7.5, aby dowiedzieć się jak tworzyć manualne przekierowywanie stron”.

„Znajomości zawarte na uczelni przydają się w późniejszym życiu. Jeśli się myśli o podjęciu pracy za granicą, oprócz kultury, warunków życia, warto poznać ludzi, którzy już tam mieszkają, a najlepiej się z nimi zaprzyjaźnić”.

„Korzyści wyniesione z wyjazdu na praktykę to na pewno doświadczenie pracy w firmie, wykonywanie samodzielnie od początku do końca zadań wraz z przedstawieniem wyników. Ponadto, znacząco poprawiłem swój poziom języka angielskiego – szczególnie płynność – ponieważ używałem tego języka zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i codziennych.”

„Nieunikniona samodzielność i możliwość sprawdzenia swojej dotychczasowej wiedzy były dla mnie jednymi z najważniejszych atutów praktyk. Poza czysto zawodowymi aspektami, praktyki dały możliwość poznania innej kultury. Firma dzięki rozbudowanemu programowi praktyk posiada kilku praktykantów z różnych zakątków świata – w trakcie trzymiesięcznego pobytu pracowaliśmy z osobami z Grecji, Anglii, Włoch i Chin”.

Więcej informacji dotyczących programu Erasmus+ można odszukać na:

https://erasmusplus.org.pl/ oraz https://www.esn.pl/pl

Skontaktuj się z nami:
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (PL WARSZAW53)

ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
e-mail: lektorat@wwsi.edu.pl