Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Dla studentów

AKTUALNOŚCI

  • Rekrutacja na praktyki zagraniczne i studia na uczelniach partnerskich odbywa się dwa razy do roku.
  • Aplikacje na wyjazdy zagraniczne na praktyki (lato 2023) – należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2023.
  • Aplikacje na wyjazdy w celu studiowania (na sem. letni 2023/2024) oraz wyjazdy na praktyki w semestrach zimowym i letnim 2023/2024 należy złożyć do 30 września 2023.

ZASADY KWALIFIKACJI NA WYJAZDY STUDENCKIE

ZASADY KWALIFIKACJI NA WYJAZDY STUDENCKIE (plik .pdf)

Formularz aplikacyjny:

ERASMUS+ MOBILITY STUDENT APPLICATION FORM – formularz aplikacyjny (plik .pdf)
ERASMUS+ MOBILITY STUDENT APPLICATION FORM – formularz aplikacyjny
(plik .word)

INFORMACJE OGÓLNE DLA STUDENTÓW

strona programu Erasmus+: https://erasmusplus.org.pl/ oraz https://www.esn.pl/pl

opinie studentów:

„Dzięki pobytowi na praktykach mogliśmy skonfrontować naszą wiedzę programistyczną oraz administracyjną z praktyką, zdobyliśmy także ogólną wiedzę na temat testowania oprogramowania. Wyjazd zaowocował w wiele doświadczeń życiowych, poznaliśmy inna kulturę, zgłębiliśmy naszą wiedzę z języka angielskiego oraz poznaliśmy podstawy języka hiszpańskiego”.

„Pobyt w uczelni partnerskiej dał mi możliwość zapoznania się z innym systemem edukacji, który kładzie nacisk na pracę samodzielną, przygotowanie projektów w grupach i praktyczny wymiar nabywanych umiejętności. Studenci z Polski cieszą się bardzo dobrą opinią jako jedni z najlepszych”.

„Na praktykach przede wszystkim znacząco zwiększyłem swoje umiejętności w programowaniu w PHP oraz powiększyłem wiedzę na temat wydajności i optymalizacji baz danych. Bardzo cennym dla mnie było nabycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku”.

„Dzięki praktykom poznałem wielu zagranicznych specjalistów, a nawet jednego z współtwórców języka TTCN-3. Ponadto, wiele aspektów mojej pracy wiązało się z programowaniem w wielu językach, co również poszerzyło moją wiedzę i doświadczenie zawodowe”.

„Najbardziej interesującą częścią praktyk, okazało się tworzenie systemu rejestracji czasu pracy pracowników, co obejmowało, m.in. stworzenie webowego interfejsu użytkownika, implementację systemu uwierzytelnienia, czy przygotowanie grafiki na potrzeby systemu”.

„Miałem za zadanie administrację serwerem, implementowanie systemów open source na serwer, tworzenie grafiki wektorowej. Powierzono mi także klonowanie komputerów”.

“Nieustanny kontakt z nową kulturą i językiem uprzyjemniły okres nauki i wzmocniły mój charakter”.

„Bardzo ucieszyło mnie, że na brytyjskiej uczelni funkcjonuje biuro pośrednictwa pracy dla studentów zagranicznych”.

„Tak naprawdę jedyną rzeczą, jaka mnie zaskoczyła to, to że cały czas pracujemy w grupach i każdy się wszystkim dzieli jak ktoś czegoś nie umie. U nas jest zupełnie inaczej. Na uczelni partnerskiej mamy masę materiałów i wzorów od wykładowców”.

„Odbywałem praktykę w firmie, która zajmowała się przygotowaniem materiałów dla 27 kanałów telewizji internetowej. Do moich obowiązków należało, między innymi, skonfigurowanie i zapewnienie zdalnego dostępu do takich maszyn jak ViewCaster Niagara 7500, Harris Predator II, Harris Nucleus, PlayBox, Tricaster, Miranda CP0808 oraz skonfigurowanie serwera do streamingu Flash”.

„Największą korzyścią praktyk było rozwinięcie w znacznym stopniu moich umiejętności programowania obiektowego w języku ActionScript 3.0, umiejętności zarządzania treścią i prezentacji danych”.

„Moim zadaniem było napisanie aplikacji webowej na potrzeby klienta firmy. Najciekawsze było przygotowanie sekcji administracyjnej umożliwiającej klientowi dodawanie i usuwanie markerów oraz edycję galerii zdjęć”.

„Na praktykach zajmowałem się systemem zarządzania treścią. Aplikacja miała umożliwiać tworzenie, edycję nowych stron, wgrywanie zdjęć na serwer i URLrewriting. Zadanie zostało wykonanie za pomocą języka ASP.NET. Na potrzeby projektu musiałem zapoznać się z działaniem technologii IIS Server 7.5, aby dowiedzieć się jak tworzyć manualne przekierowywanie stron”.

„Znajomości zawarte na uczelni przydają się w późniejszym życiu. Jeśli się myśli o podjęciu pracy za granicą, oprócz kultury, warunków życia, warto poznać ludzi, którzy już tam mieszkają, a najlepiej się z nimi zaprzyjaźnić”.

„Korzyści wyniesione z wyjazdu na praktykę to na pewno doświadczenie pracy w firmie, wykonywanie samodzielnie od początku do końca zadań wraz z przedstawieniem wyników. Ponadto, znacząco poprawiłem swój poziom języka angielskiego – szczególnie płynność – ponieważ używałem tego języka zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i codziennych.”

„Nieunikniona samodzielność i możliwość sprawdzenia swojej dotychczasowej wiedzy były dla mnie jednymi z najważniejszych atutów praktyk. Poza czysto zawodowymi aspektami, praktyki dały możliwość poznania innej kultury. Firma dzięki rozbudowanemu programowi praktyk posiada kilku praktykantów z różnych zakątków świata – w trakcie trzymiesięcznego pobytu pracowaliśmy z osobami z Grecji, Anglii, Włoch i Chin”.

Skontaktuj się z nami:
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (PL WARSZAW53)

ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
e-mail: erasmus@wwsi.edu.pl