Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Biblioteka (p. 110)

tel.: (0-22) 489-64-45 
biblioteka@wwsi.edu.pl

BIBLIOTEKA

Biblioteka Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki ma charakter edukacyjny, naukowy i informacyjny. Gromadzi książki, czasopisma fachowe, gazety codzienne, kasety video, magnetofonowe i płyty CD. 
 
Książki opracowywane są komputerowo w Systemie Bibliotecznym. System ten umożliwia dostęp do informacji o nowościach wprowadzanych do Biblioteki oraz pozwala na przeglądanie katalogów biblioteki. Biblioteka posiada również komputerowy system obsługi wypożyczeń. 
 
W zakresie kompletowania zbiorów Biblioteka współpracuje z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i studentami. Podstawowy księgozbiór naukowy i dydaktyczny gromadzony jest zgodnie z kierunkami kształcenia Uczelni. 
 
Biblioteka podlega ciągłym zmianom, doskonali swoje usługi i stara się tworzyć środowisko sprzyjające współpracy i pracy naukowej. Jest otwarta na sugestie i uwagi. 

Springer - anglojęzyczna baza wielodziedzinowa - Nowość!