Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Wykładowcy

Zajęcia dydaktyczne w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców, posiadających w swoim dorobku osiągnięcia akademickie (publikacje, prace naukowo-badawcze, udział w konferencjach naukowych), jak również osiągnięcia o charakterze praktycznym (kierowanie lub udział w realizacji oraz implementacja projektów informatycznych).

Nasi wykładowcy to profesorowie o uznanym dorobku akademickim oraz praktycy związani na co dzień z firmami branży IT, legitymujący się profesjonalnymi certyfikatami w zakresie kompetencji z różnych obszarów zastosowań informatyki (Microsoft Certified Technology Specialist, Microsoft Certified Systems Engineer, Microsoft Certified Systems Administrator, Microsoft Certified Systems Engineer, Microsoft Certified Systems Administrator, Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified Trainer, Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network Professional (CCNP), Instructor Cisco Certified Network Associate (CCNA), Instructor Cisco Certified Network Professional (CCNP) Cisco Certified Security Professional (CCSP) w ramach certyfikacji VPN and Security Certifications, 4011 Recognition (US NSA Security Cetrification), 4013 Recognition (US NSA Security Certification), PRINCE2® Foundation, Certified Lotus Specialist In Maintaining Domino R5/R6 Servers and Users, Certified Lotus Specialist In Domino R5 Designer Fundamentals i wiele innych).

Posiadanie przez większość wykładowców zarówno dorobku akademickiego, jak również profesjonalnych umiejętności z zakresu ICT jest wyrazem ukierunkowania Uczelni na kształcenie praktyczne. Blisko 90% wykładowców to akademicy i jednoczenie praktycy zatrudnieni w firmach stosujących technologie ICT, specjaliści odpowiedzialni za nadzór, rozwój i eksploatację wewnątrzfirmowych systemów informatycznych, którzy dzielą się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniami w trakcie prowadzonych zajęć.

Aktualny wykaz pracowników dydaktyczno-naukowych zatrudnionych w Uczelni:​

Nazwisko i imięSpecjalnościWykładane przedmioty
prof. dr hab. inż. Galwas Bogdanelektronika,
informatyka
Techniki transmisji sygnałów cz.1,cz.2
Wybrane zagadnienia teleinformatyki
prof. dr hab. inż. Sienkiewicz Piotrautomatyka i robotyka,
informatyka,
Obejrzyj film w portalu YouTube Historia informatyki
Modelowanie i analiza systemów informatycznych
Prawne aspekty informatyki
prof. dr hab. inż. Winnicki Ireneuszgeodezja i kartografia,
matematyka,
informatyka
Algebra liniowa z geometrią analityczną cz. 1, cz. 2
Analiza matematyczna
prof. dr hab. inż. Zaskórski Piotrinformatyka,
nauki o obronności
Systemy informatyczne zarządzania
Metody i techniki projektowania systemów informatycznych
Inżynieria integracji usług informatycznych
Ewaluacja i walidacja projektów
prof. dr hab. Sysło Maciej informatyka
matematyka
Matematyka dyskretna
dr hab. inż. Gniazdowski Zenon, prof. WWSIelektronika,
informatyka
Matematyka dyskretna
Eksploracja danych
Algorytmy i struktury danych
Technika cyfrowa cz.1, cz.2
dr hab. Grabowski Michał, prof. WWSIinformatyka
matematyka
Zaawansowane projektowanie obiektowe
Advanced Object-Oriented Design
Języki i paradygmaty programowania
dr hab. Przymusiński Teodor, prof. WWSIinformatyka,
matematyka
Wprowadzenie do sieci neuronowych i ich zastosowań
dr inż. Chaładyniak Dariuszgeodezja i kartografia
informatyka
Obejrzyj film w portalu YouTube Systemy i sieci teleinformatyczne
Obejrzyj film w portalu YouTube
Technologie sieciowe
Obejrzyj film w portalu YouTube Architektura systemów komputerowych
dr inż. Figat PawełinformatykaGeneratory aplikacji
Metody numeryczne
Zaawansowane systemy baz danych
dr inż. Figielska Ewaautomatyka i robotyka,
informatyka
Podstawy programowania
Algorytmy i struktury danych
Zaawansowane projektowanie obiektowe
Advanced Object-Oriented Design
Eksploracja danych
Data Mining
Metody programowania
dr inż. Janowski Roberttelekomunikacja,
informatyka
Systemy mobilne
Mobile Systems
dr inż. Kopciał Piotrtelekomunikacja,
informatyka
Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa
Podstawy fizyki
dr inż. Łabuda Waldemarautomatyka i robotyka,
informatyka
Metodyki zarządzania projektami
Podstawy inżynierii oprogramowania
Zaawansowana inżynieria oprogramowania
Advanced Software Enginnering
Modelowanie i analiza systemów informatycznych
Information System Modeling and Analysis
dr inż. Madziar KrzysztofelektronikaPodstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa
dr inż. Malinowski TomaszinformatykaTechnologie sieciowe
Projekt indywidualny i zespołowy
Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi
Inżynieria systemów teleinformatycznych
dr inż. Markus Jacekagronomia,
informatyka
Hurtownie danych i systemy OLAP
Eksploracja danych
Projektowanie procesu raportowania dla potrzeb analizy danych
Elementy administracji baz danych
dr inż. Michalak TomaszinformatykaPrzedmiot monograficzny I:
Monographic Lecture I: Cooperative Game Theory
Przedmiot monograficzny II:
Monographic Lecture II: Team Games
Przedmiot monograficzny III:
Monographic Lecture III: Introduction to FinTech
dr inż. Miszczak Robertzarządzanie systemami informacyjnymi,
informatyka
Grafika komputerowa i wizualizacja
dr inż. Pałka Dariusznauki o obronności,
informatyka
Systemy informatyczne zarządzania
Ewaluacja i walidacja projektów
Modele i systemy projektowania
Metodyki zarządzania projektami
dr inż. Przybyliński Piotrnauki o obronności
systemy komputerowe
informatyka
Systemy informacji przestrzennej
dr inż. Siemek TomaszinformatykaChmura obliczeniowa
Agile Scrum, DevOPs, Product Owner exe.
SIAM, Supplier Management
dr inż. Słowiński Grzegorz inżynieria materiałowa Języki i paradygmaty programowania
dr inż. Supernak Szymongeodezja i kartografia,
informatyka
Oprogramowanie użytkowe
Metody i techniki projektowania systemów informatycznych
Modele i systemy projektowania
Projekt indywidualny
dr inż. Wieleba Ryszardnauki o obronności,
informatyka
Bazy danych
Elementy sztucznej inteligencji
Systemy symulacyjne i eksperckie w projektowaniu
dr Bodys Sylwester nauki o zarządzaniu i jakości Systemy ERP
dr Brunet RobertAlgorytmy i struktury danych, Języki i paradygmaty programowania, Distributed Processing
dr Kujawska HannainformatykaPrzedmiot Monograficzny III Machine Learning
dr Rudak LeszekmatematykaMatematyka dyskretna
dr Tuson Andrew filozofia
nauki informacyjne
Cyber security of information systems
mgr inż. Boniecki MaciejinformatykaKoło naukowe miłośników algorytmów
mgr inż. Iwanowski MarcininformatykaPodstawy technologii internetowych
Projektowanie i implementacja aplikacji internetowych
Projekt zespołowy
Analiza danych w języku Python
Chmura obliczeniowa w ujęciu MICROSOFT AZURE
mgr inż. Jezierski Robertinformatyka Chmura obliczeniowa
mgr inż. Kowalski Grzegorz informatyka Generatory aplikacji
Języki i paradygmaty programowania
Technologie internetowe
Wzorce projektowe aplikacji
mgr inż. Lewicki IreneuszinformatykaSystemy operacyjne
mgr inż. Mielnicki KrzysztofinformatykaSystemy operacyjne
mgr inż. Piwowarski Mariuszelektronika i telekomunikacja
informatyka
Projekt zespołowy
Systemy operacyjne
Inżynieria systemów teleinformatycznych
mgr Podlewska RenatainformatykaZarządzanie usługami IT
Zarządzanie projektem informatycznym – metodyka Agile SCRUM®
Projektowanie niezawodnych Usług IT na bazie Systemów Zarządzania zgodnych z wymogami Norm ISO/IEC 20000/27001/22301
mgr inż. Popiół Michał informatykaChmura obliczeniowa
mgr inż. Ptasznik Andrzejmeteorologia,
bazy danych
informatyka
Obejrzyj film w portalu YouTube Bazy danych
Obejrzyj film w portalu YouTube Języki i paradygmaty programowania
Obejrzyj film w portalu YouTube
Projekt zespołowy
Obejrzyj film w portalu YouTube Przetwarzanie rozproszone
Obejrzyj film w portalu YouTube Warsztaty projektowania baz danych i integracji usług
Zastosowanie języków R i Python w analizie danych
Metody i techniki przetwarzania wizualizacji danych
Metody i Algorytmy Machine learning
mgr inż. Pytlik Marcin informatyka Technologie internetowe
mgr inż. Pyzik Wiesławelektronika i telekomunikacja
informatyka
Projekt zespołowy
Systemy teleinformatyczne
Inżynieria systemów teleinformatycznych
mgr Smaga SzymoninformatykaPodstawy programowania
Technologie internetowe
Metody programowania
Oprogramowanie użytkowe
Cyfrowa reprezentacja dźwięku i obrazu
Analiza obrazów i sygnałów mowy
mgr inż. Skibniewski ŁukaszinformatykaBezpieczeństwo sieci teleinformatycznych
Zarządzanie usługami w systemach operacyjnych
mgr inż. Stankiewicz Jerzyelektronika,
informatyka
Bazy danych
Oprogramowanie użytkowe
mgr inż. Wacnik JózefinformatykaZaawansowane technologie sieci komputerowych
Technologie sieciowe
Inżynieria systemów teleinformatycznych
mgr Zegarowska Anna matematykaAlgebra liniowa z geometrią analityczną
mgr inż. Zegarowski Tadeuszelektrotechnika
informatyka
Algebra liniowa z geometrią analityczną
Metody probabilistyczne i statystyka
Analiza matematyczna
mgr inż. Żentara TomaszinformatykaWykrywanie i analiza zagrożeń w sieci Internet
mgr Buczyński PawełprawoPrawne aspekty informatyki
mgr Cieślak Ewaekonomia pracy,
polityka społeczna
Podstawy przedsiębiorczości
Etyka zawodu
mgr Drażba KazimierzfizykaPodstawy fizyki
Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa lab
mgr Duda Sylwesterwychowanie fizyczneWychowanie fizyczne
mgr Iwaszko MichałprawoZarządzanie bezpieczeństwem informacji według normy ISO/IEC 27001
mgr Iwanowa-Micewicz Irinafilologia angielska Język angielski
mgr Mędrek Justyna filologia angielska Język angielski
mgr Skorupa-Domagała Agnieszkafilologia angielskaJęzyk angielski
mgr Stempak Nataliafilologia angielskaJęzyk angielski
mgr Tkacz-Sawicka Aleksandrafilologia angielskaJęzyk angielski
inż. Gołoś Michałinżynieria oprogramowaniaPodstawy i projektowanie relacyjnych baz danych
Język T-SQL z elementami kryptografii
Wprowadzenie do ORM
mgr Kowalczyk Sebastianinformatyczne techniki zarządzania Modelowanie i analiza systemów informatycznych
Zaawansowana inżynieria oprogramowania
mgr Panawa Marcin informatyka i ekonometria Projektowanie aplikacji i stron internetowych
Tworzenie aplikacji i stron internetowych
mgr inż. Styś Michał informatyka Zaawansowane projektowanie obiektowe
Testowanie jednostkowe
Metody i narzędzia CI & CD w procesach tworzenia oprogramowania