Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Inspektor ochrony danych

Renata Podlewska

iod@wwsi.edu.pl