Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Systemy IT

PIONIER.Id:

Federacja Zarządzania Tożsamością PIONIER.ID

Usługa logowania federacyjnego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki – więcej informacji

MOODLE:

(ang. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – środowisko nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych, dostępne przez przeglądarkę internetową. Platforma e-learningowa Moodle została stworzona w oparciu o Apache, PHP i MySQL lub PostgreSQL. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, MS Windows, Mac OS X, NetWare 6. Moodle jest rozprowadzany za darmo jako otwarte oprogramowanie (open source) zgodnie z licencją GNU GPL.

Projekt Moodle jest wspierany przez liczną społeczność on-line, a w styczniu 2016 wystartowało Zrzeszenie Użytkowników Moodle (ang. Moodle Users Association), finansowane ze zbiórki dobrowolnych datków zebranych za pośrednictwem Internetu.

W 2015 roku platforma Moodle była prawdopodobnie najbardziej popularnym na świecie Systemem Zarządzania Kształceniem z najliczniejszą liczbą użytkowników (70 136 zarejestrowanych stron w 222 miejscach na całym świecie).

MICROSOFT 365:

pakiet aplikacji i usług dostępnych z serwerów Microsoft. W skład produktu Office 365 wchodzi pakiet Microsoft Office oraz hostowane w chmurze wersje produktów serwerowych: Exchange Server, SharePoint Server oraz Lync Server. Usługi są dostarczane i osiągalne przez internet. Wszystkie produkty dostępne w ramach pakietu Office 365 świadczone online są automatycznie aktualizowane, zatem użytkownik korzystając z produktu zawsze używa jego najnowszej wersji.

MICROSOFT TEAMS:

usługa internetowa oparta na chmurze zawierająca zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej. Usługa łączy funkcjonalność z innymi produktami Microsoftu, takimi jak Microsoft Office oraz Skype (wchodzących w skład Microsoft 365). Od lipca 2018 roku posiada darmowy (zapoznawczy) plan usługi. Aplikacja Microsoft Teams pozwala na pracę w trybie online w obrębie plików Word, Excel, Power Point.

VISUAL STUDIO:

zintegrowane środowisko programistyczne firmy Microsoft. Jest używane do tworzenia oprogramowania konsolowego oraz z graficznym interfejsem użytkownika, w tym aplikacji Windows Forms, WPF, Web Sites, Web Applications i inne. Aplikacje mogą być pisane na platformy: Microsoft Windows, Windows Phone, Windows CE, .NET Framework, Microsoft Silverlight, Linux, MacOS oraz konsole XBOX.

Visual Studio zawiera edytor kodu wspierający IntelliSense jak również mechanizmy refaktoryzacji kodu. Zintegrowany debugger działa zarówno na poziomie kodu źródłowego jak i maszyny. Pozostałe narzędzia w ramach Visual Studio to: designer do tworzenia aplikacji Windows Forms, WPF i web, narzędzie do tworzenia klas, projektowania baz danych itd. Funkcjonalność Visual Studio praktycznie na każdym poziomie tej aplikacji można rozszerzać za pomocą dodatków.

Visual Studio zawiera zestaw narzędzi programistycznych (IDE), w skład którego wchodzi:

  • Microsoft Visual C# (od wersji 2002)
  • Microsoft Visual C++
  • Microsoft Visual Basic
  • Microsoft Visual J# (wersje 2002-2005)
  • Microsoft Visual Web Developer ASP.NET (od wersji 2005)
  • Microsoft Visual F# (od wersji 2010)

Microsoft Visual Studio pozwala na tworzenie samodzielnych aplikacji, a także aplikacji sieciowych, usług sieciowych oraz serwisów internetowych.

MICROSOFT AZURE DEV TOOLS FOR TEACHING:

Azure Dev Tools for Teaching (znany wcześniej jako Microsoft Imagine Premium, Microsoft DreamSpark Premium, MSDN Academic Alliance) to oparty na subskrypcjach program firmy Microsoft. Przeznaczony dla szkół i wydziałów z naukowym, technologicznym, inżynieryjnym i matematycznym programem nauczania, zapewnia wykładowcom i studentom profesjonalne narzędzia programistyczne i projektowe, oprogramowanie oraz usługi od firmy Microsoft. Zawiera najnowsze technologie i usługi w chmurze, które inspirują i angażują studentów. Ponadto zapewnia wykładowcom zróżnicowany zestaw zasobów, dzięki którym ich zajęcia będą stawiać przed studentami nowe wyzwania.