Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

O nas

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie decyzji założyciela Uczelni – Instytutu Kształcenia Zawodowego oraz decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2000 roku. Decyzja o utworzeniu Uczelni to między innymi efekt kilkudziesięcioletniej działalności znanej i cenionej na warszawskim rynku edukacji informatycznej szkoły – Mila College.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest jedyną w Polsce specjalistyczną uczelnią, która prowadzi wyższe studia inżynierskie, magisterskie i podyplomowe wyłącznie na jednym kierunku – informatyka. Poza studiami akademickimi Uczelnia prowadzi w szerokim zakresie otwarte studia informatyczne – wykłady, kursy, szkolenia, warsztaty – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla studentów i absolwentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz innych szkół wyższych, a także dla wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i kwalifikacji informatycznych, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia oraz stopnia znajomości informatyki.

Ponadto Uczelnia oferuje możliwość uzyskania cenionych na ryku pracy certyfikatów branżowych ICT: PRINCE2® Foundation, PMI®, CCNA, audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001, Projektanta zabezpieczeń sieci teleinformatycznych wg ISO 27001, Menedżera Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, MCTS MCITP oraz wielu innych. W otwartych szkoleniach informatycznych organizowanych przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki uczestniczy corocznie od 5 do 7 tysięcy osób.

Poza zajęciami Studenci uczestniczą w działalności kół naukowych, w pracach samorządu studenckiego, w konkursach oraz w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki poprzez udział w programach europejskich stwarza swoim studentom możliwości uczestniczenia w międzynarodowej wymianie studentów w ramach programu Erasmus +.

Do marca 2021 roku dyplomy inżyniera i magistra informatyka oraz świadectwa studiów podyplomowych o specjalności informatyka sygnowane przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki uzyskało 4524 absolwentów.

Uczelnia zatrudnia wykładowców o najwyższych kwalifikacjach, wśród nich wielu praktyków zatrudnionych w firmach branży ICT. W skład kadry profesorskiej WWSI wchodzą również wykładowcy zagraniczni z uniwersytetów amerykańskich oraz europejskich.

Uczelnia dysponuje własną nowoczesną bazą dydaktyczno – naukową. Wśród 12 laboratoriów dydaktyczno-naukowych na wyróżnienie zasługują dwa unikatowe laboratoria: grafiki komputerowej oraz zdalne laboratorium komputerowych technik pomiarowych. Uczelnia dysponuje jednym z najbogatszych w Warszawie specjalistycznym księgozbiorem informatycznym liczącym ponad 10 000 woluminów oraz dostępem do światowych repozytoriów naukowych baz.

Siedziba Uczelni mieści się w centrum Warszawy, sąsiadując bezpośrednio z pomnikami historii i tradycji miasta (Stare Miasto, Getto, Muzeum Historii Żydów Polskich) oraz współczesnymi instytucjami centrum finansowo – biznesowego stolicy.