Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. cyfryzacji

mgr inż. Andrzej Ptasznik 

aptaszni@ms.wwsi.edu.pl

Do głównych zadań pełnomocnika należą:

  • koordynacja zadań związanych z wdrożeniami nowych rozwiązań informatycznych w komórkach organizacyjnych WWSI,
  • nadzorowanie i kierowanie pracami związanymi z integracją istniejących w WWSI systemów informatycznych,
  • konsultacje z wykładowcami, pracownikami administracyjnymi i studentami w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań,
  • opracowanie koncepcji i planów wdrożenia usług analitycznych w oparciu o zasoby danych dostępne w WWSI.

Pełnomocnik Rektora ds. internacjonalizacji (p. 114)

Weronika Jakubowska

tel.: (0-22) 489-64-44 
wjakubowska@wwsi.edu.pl

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. internalizacji należy:

  • włączanie aspektów międzynarodowych i międzykulturowych do procesu kształcenia studentów,
  • organizowanie oraz sprawowanie nadzoru nad kształceniem studentów w językach obcych,
  • nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi Uczelni,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z procesem internacjonalizacji,
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących współpracy międzynarodowej Uczelni.

Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia zdalnego

dr inż. Piotr Kopciał

pkopcial@ms.wwsi.edu.pl 

Do obowiązków pełnomocnika należy między innymi organizacja i nadzór nad środowiskiem dedykowanym do zdalnego prowadzenia kształcenia w WWSI tj.: 

– odzwierciedlenie struktury organizacyjnej studiów w WWSI na platformie edukacyjnej (organizacja zasobów i narzędzi), 

– zarządzanie polityką bezpieczeństwa i wydajnością platformy, 

– zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników, 

– rozwój platformy o nowe funkcje i narzędzia. 

Pełnomocnik prowadzi również szkolenia dla wykładowców dotyczące organizacji i metodyki pracy na platformie oraz tworzenia multimedialnych materiałów edukacyjnych.