Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Studiuj na WWSI

Studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku informatyka w Warszawie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku informatyka w Warszawie. Na WWSI prowadzimy studia IT na różnych specjalnościach informatyki. Każda z nich pozwala rozwijać praktyczne umiejętności oraz wiedzę dotyczącą danej specjalizacji. Dzięki temu nasi studenci mogą zdobywać kompetencje w obszarach, którymi interesują się najbardziej i które są poszukiwane na rynku pracy. Studiowanie informatyki na studiach inżynierskich rozpoczynamy od podstaw. Studia magisterskie są przygotowane i prowadzone z myślą o studentach kontynuujących kształcenie na kierunku informatyka lub tych, którzy chcą się przekwalifikować i zdobyć poszukiwane na rynku pracy kompetencje. W ostatnim czasie obserwujemy rosnącą liczbę studentek i studentów, zarówno na studiach inżynierskich jak i magisterskich, którzy wcześniej ukończyli inne niż informatyka kierunki studiów. Na wszystkich rodzajach i poziomach studiów w szerokim zakresie wykorzystujemy nowoczesne technologie i platformy edukacyjne

Studia stacjonarne (dzienne) na kierunku informatyka

Studia dzienne określane inaczej jako stacjonarne są formą studiów realizowaną przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Przeznaczone są one dla osób, które chcą w pełnym zakresie poświęcić swój czas na studiowanie. Program studiów dziennych jest przygotowany z myślą o maksymalizowaniu czasu poszczególnych zajęć, składających się z wykładów, ćwiczeń oraz laboratoriów. Czwartki są dniem wolnym od zajęć dydaktycznych – przeznaczone są na obowiązkowe praktyki zawodowe.

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku informatyka

Studia zaoczne określane inaczej jako niestacjonarne, składają się z zajęć prowadzonych przez 3 dni w tygodniu. Jest to piątek po południu, sobota oraz niedziela. Zajęcia, podobnie jak w przypadku studiów dziennych, składają się również z wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Studia niestacjonarne są idealnym rozwiązaniem dla osób pracujących, które chcą pogodzić pracę z rozwojem swoich kompetencji IT.