Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Biura Projektów

Biuro projektów europejskich (p. 114 i 215)

Justyna Gołaszewska

tel.: (0-22) 489-64-90 
jgolaszewska@wwsi.edu.pl

Magda Kopacz

tel.: (0-22) 489-64-93 
mkopacz@wwsi.edu.pl

Biuro Projektów jest wyspecjalizowaną jednostką Uczelni zajmującą się pozyskiwaniem finansowania oraz realizacją projektów.

Realizujemy projekty szkoleniowe, rozwojowe oraz wdrożeniowe finansowane ze środków krajowych i europejskich. Siłą naszego zespołu jest doświadczenie w dziedzinie pozyskiwania funduszy wynikające ze współpracy zarówno z firmami prywatnymi, jak i jednostkami publicznymi (samorządowymi i państwowymi).

Zakres pracy biura:

  • pozyskiwanie finansowania
  • zarządzanie projektami
  • doradztwo w zakresie zarządzania projektami
  • prowadzenie rozliczeń merytorycznych i finansowych projektów
  • ewaluacja projektów

Biuro ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi

(p. 215)

Justyna Gołaszewska

tel.: (0-22) 489-64-90
jgolaszewska@wwsi.edu.pl

Biuro zajmuje się nawiązywaniem kontaktów z zewnętrznym otoczeniem uczelni oraz realizacją misji uczelni w zakresie propagowania kompetencji IT wśród osób spoza środowiska akademickiego. Oferta biura skierowana jest do interesariuszy zewnętrznych, takich jak:

  • uczniowie szkół ponadpodstawowych zainteresowani informatyką i technologiami,
  • nauczyciele informatyki oraz nauczyciele innych przedmiotów zainteresowani kształceniem umiejętności w zakresie IT,
  • osoby dorosłe chcące przekwalifikować się lub podnieść swoje kompetencje w obszarze IT,
  • osoby zagrożone wykluczeniem technologicznym,
  • stowarzyszenia, fundacje, szkoły oraz inne podmioty, które realizują działania na rzecz otwartej edukacji informatycznej i kompetencji cyfrowych.

Projekty biura to w większości inicjatywy edukacyjne finansowane są ze środków własnych uczelni oraz w ramach projektów realizowanych z Funduszy Europejskich.

Aktualne informacje na temat prowadzonych przez biuro projektów/szkoleń można znaleźć na stronie https://uniwersytet-wirtualny.edu.pl/projekty.