Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Konwent

Konwent Uczelni jest organem konsultacyjno-doradczym uczelni. W skład Konwentu wchodzą przedstawiciele organizacji pracodawców oraz firm tworzących oraz stosujących technologie teleinformatyczne. 

Do kompetencji Konwentu należy: opiniowanie planów działalności i rozwoju uczelni, formułowanie założeń oraz opiniowanie programów studiów ze szczególnym uwzględnieniem sylwetki absolwenta uczelni, opiniowanie założeń oraz planów dotyczących współpracy uczelni z rynkiem pracy, wyrażanie opinii w innych sprawach przedstawionych przez Rektora. 

Skład Konwentu Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki 

Andrzej Żyławski, Prezydent WWSI, Przewodniczący Konwentu 

Ronald Binkofski, Dyrektor Generalny Microsoft Polska w latach 2013-2017, Prezydent Honeywell Central & Eastern Europe w latach 2018- 

Dariusz Fabiszewski, Dyrektor Generalny Fujitsu Polska w latach 1999-2003, Dyrektor Generalny IBM Polska w latach 2003-2009, dyrektor Generalny Cisco Systems Poland w latach 2011-2017 

Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w latach 2017-2018, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w latach 2019- 

Tomasz Klekowski, Dyrektor Generalny Intel Polska, Prezes Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan 

Michał Chrzanowski, Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej 2009-2016 

Dariusz Chwiejczak,  Dyrektor Generalny Cisco Systems Poland w latach 1996-2006, Regional Sales Director at SimpliVity, 

Paweł Czajkowski, Dyrektor Generalny HP Polska w latach 2006-2015, Wiceprezes Asseco Data Systems w latach 2016-2019, Członek Zarządu T-Systems Polska w latach 2018- 

Paweł Malak, Dyrektor Generalny Cisco Systems Poland w latach 2005-2011, Dyrektor ds. sprzedaży dla klientów korporacyjnych w regionie na Europę Wschodnią, Rosję, Ukrainę i Bliski Wschód, Cisco Systems Poland w latach 2011-2016, Dyrektor ds. sprzedaży w Trend Micro Eastern Europe w latach 2017- 

Jacek Murawski,  Dyrektor Generalny Dell Polska w latach 2006-2008, Dyrektor Generalny Microsoft Polska w latach 2008-2012, Dyrektor generalny w regionie Europy , Bliskiego Wschodu i Afryki, ODIN w latach 2015-2017, VP Vendor Engagement EMEA Ingram Micro w latach 2017- 

Piotr Pągowski,  Dyrektor Generalny Intel Polska 1995-2006, Dyrektor generalny, Sofia Soft Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej CD projekt w latach 2011-, Viceprezydent Solwit S.A. w latach 2012- 

Marek Roter, Dyrektor Sprzedaży w Dziale Klientów Międzynarodowych, Hewlett Packard Enterprise, Dyrektor Generalny Microsoft Polska w latach 2005-2008, Dyrektor Zarządzający DXC technology w latach 2016- 

Waldemar Sielski, Dyrektor Generalny Microsoft Polska w latach 1992-2000, Prezes Zarządu, Multis Sp. z o.o w latach ,2000- 

Piotr Smólski, Dyrektor Generalny HP Polska w latach 1991-1998, Prezes Rady Nadzorczej, VALWAY Sp. z o.o., Prezes Flopsar Solutions w latach 2015

Bartosz Soroczyński, Dyrektor Generalny Oracle Polska w latach 2013-2014, Wiceprezes Philips Lighting Systems na region Europy Centralnej i Wschodniej w latach 2014-2016, CEO PGK ltd. w latach 2016- 

Grzegorz Tomasiak, Dyrektor Generalny IBM Polska w latach 2001-200, Prezes Grupy Wirtualna Polska w latach 2008-2012, CEO Datus ltd. w latach 2017– 

Piotr Witczyński, Dyrektor Generalny Oracle Polska 

Jacek Żurowski, Dyrektor Zarządzający HP Inc. Polska w latach 2015-2017, Dyrektor Regionalny Central Europe Zebra Technologies 2018– 

Jan Sokalski, Sekretarz Konwentu, Dyrektor firmy ACTON