Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Studium Wychowania Fizycznego 

mgr Sylwester Duda

sduda@ms.wwsi.edu.pl

Studium Wychowania Fizycznego prowadzi dla studentów studiów I stopnia obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego. Zajęcia te realizowane są przede wszystkim w siłowni zlokalizowanej w budynku uczelni.