Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zakład Technik Teleinformatycznych

tel.: (0-22) 489-64-60 
it@wwsi.edu.pl 

Biuro czynne w czasie odbywania się zajęć dydaktycznych. 
W dni powszednie: 8.00-16.00 

Zakład Technik Teleinformatycznych jest komórką organizacyjną Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki odpowiedzialną za zarządzanie systemem komputerowym (stanowiska robocze, LAN, Internet) w celu zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania i efektywnego dostępu do jego zasobów podczas zajęć dydaktycznych oraz indywidualnej pracy studentów i pracowników Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Do podstawowych obowiązków pracowników ZTT należy: 

 • instalacja, konfiguracja sprzętu i oprogramowania będącego własnością WWSI 
 • utrzymanie w sprawności sprzętu i oprogramowania 
 • sprawne działanie sieci 
 • usuwanie awarii sprzętu komputerowego 
 • wspomaganie studentów i pracowników w prawidłowym korzystaniu z zasobów 
 • dbanie o bezpieczeństwo systemu 
 • sprawdzanie poziomu wykorzystania systemu 
 • konfiguracja i utrzymanie serwisów odpowiedzialnych za funkcjonowanie sieci komputerowej 
 • aktualizacje systemu operacyjnego 
 • ustalanie zezwoleń na korzystanie z oprogramowania 
 • zakładanie i usuwanie kont użytkowników 
 • prowadzenie dziennika modyfikacji i zdarzeń systemów komputerowych 
 • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i właściwe zabezpieczenie powierzonego majątku 
 • prowadzanie modernizacji sprzętu i oprogramowania 
 • projektowanie i rozwój sieci komputerowej oraz nowych stanowisk komputerowych 
 • realizacja zakupów sprzętu komputerowego 
 • zapewnienie pomocy technicznej przy konferencjach i seminariach organizowanych przez WWSI 
 • planowanie, analiza i wdrażanie nowych rozwiązań teleinformatycznych

  

W przypadku pracowników pracujących na urządzeniach niebędących własnością Warszawskiej Wyżej Szkoły Informatyki, Zakład może udzielać wsparcia w wyjątkowych sytuacjach. Za prawidłowe działanie urządzenia oraz znajdujące się na nim dane odpowiada jego właściciel.