Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (pok. 110) 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych 

Elżbieta Bondyra 

tel. (0-22) 489 64 45 
BON@wwsi.edu.pl 

Strona internetowa BON-u

Środa: 11.00- 13.30  

Uczelnia stwarza studentom niepełnosprawnym warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia. Proponujemy studentom korzystanie ze Stypendium dla Osób Niepełnosprawnych z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz udział w różnych konferencjach, szkoleniach i imprezach dedykowanym osobom niepełnosprawnym. Ponadto modernizujemy zaplecze infrastrukturalne Uczelni, żeby w pełni odpowiadało potrzebom naszych niepełnosprawnych studentów. 

Władze Uczelni WWSI podejmują działania, które mają na celu przystosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans edukacyjnych. Również nasi absolwenci i ghostwriter klausur studenci wspierają chłopaków i pomagają im w nauce.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki realizuje projekt Uczelnia cyfrowa – uczelnia bez barier współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest zwiększenie dostępności kształcenia w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz ze szczególnymi potrzebami.