Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Studia magisterskie

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

Rekrutacja na semestr 1.0 studiów magisterskich została zakończona!

Informacje o rekrutacji na semestr I na rok akademicki 2023/2024 zostaną przedstawione do 15 maja 2023.

Zapisz się już dziś!

Już w kilku krokach możesz zapisać się na studia magisterskie, które będą szansą do poszerzenia wiedzy z obszaru IT. Studia magisterskie oprócz podniesienia kompetencji zwiększają szansę na podjęcie atrakcyjnego zatrudnienia po zakończeniu studiów.


Warunki rekrutacji

Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń po dokonaniu rejestracji online, złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wymaganych opłat.

Studia II stopnia (magisterskie) są prowadzone w formie:

  • niestacjonarnej (zaocznej) ‒ zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele. UWAGA! W ramach cyklu „Visiting Professors” niektóre wykłady będą odbywać się wyjątkowo w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Kalendarium roku Akademickiego 2023/2024 na WWSI

Szczegółowe kalendarium roku akademickiego 2023/2024 będzie dostępne od 1 lipca 2023 na stronie kalendarium roku akademickiego

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały tytuł inżyniera lub licencjata. Studia magisterskie są realizowane wg. oddzielnych planów studiów dla osób, które uzyskały tytuł inżyniera oraz dla osób, które uzyskały tytuł licencjata – szczegółowe plany nauczania są dostępne w załącznikach w zakładkach poszczególnych specjalizacji. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów.

Program zawodowych studiów I stopnia (inżynierskich) w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki dla kierunku INFORMATYKA uwzględnia wymagania standardów nauczania określone przez Ministra Nauki i Edukacji, zalecenia standardów akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz własne standardy edukacyjne wypracowane w trakcie ponad 20 lat działalności Uczelni. Kształcenie jest realizowane w oparciu o autorską koncepcje systemu hybrydowego ESKA (Elastyczny System Kształcenia Akademickiego) WWSI.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra potwierdzony dyplomem ukończenia studiów II stopnia. Studia gwarantują uzyskanie specjalistycznej wiedzy oraz przygotowują do twórczej pracy.

Informacje o godzinach pracy Biura Rekrutacji dostępne tutaj

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293