Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Płatności

Opłaty dla studentów pierwszego roku studiów II stopnia (magisterskich) w roku akademickim 2024/2025

1. OPŁATA REKRUTACYJNA:

Opłata rekrutacyjna dla kandydatów na studia magisterskie wynosi 0 zł.

Jednocześnie informujemy, że założenie konta, wypełnienie kwestionariusza w systemie WRK WWSI, gwarantuje miejsce na studiach do upłynięcia terminu złożenia wymaganych dokumentów oraz podpisania umowy tj. do 17.09.2024 roku.

UWAGA! W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów w terminie do 3.09.2024 r. wszystkie opłaty za studia wniesione przez Kandydata podlegają zwrotowi.

2. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA NNW:

50 PLN (w momencie zapisu konieczne jest okazanie pokwitowania bankowego bądź pocztowego)

3. OPŁATY STAŁE I ZNIŻKI CZESNEGO:

Wysokość oraz terminy płatności rat czesnego za I rok studiów:

Opłaty mają charakter orientacyjny i dotyczą roku akademickiego 2024/2025

RataWysokość ratyTermin płatności
I rata1380,00 PLNw ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
II rata1380,00 PLN10 IX 2024
III rata1380,00 PLN10 X 2024
IV rata1380,00 PLN10 XI 2024
V rata1380,00 PLN10 XII 2024
VI rata1380,00 PLN10 I 2025
VII rata1380,00 PLN10 II 2025
VIII rata1380,00 PLN10 III 2025
IX rata1380,00 PLN10 IV 2025
X rata1380,00 PLN10 V 2025
Suma I rok13 800 PLN 

Kandydaci na studia magisterskie, którzy ukończyli studia I stopnia licencjackie lub inżynierskie spoza obszaru ICT wnoszą dodatkową opłatę związaną z wyrównaniem różnic programowych płatną w I roku studiowania w wysokości 100,00 PLN miesięcznie w terminach płatności rat czesnego – łącznie 1000,00 PLN.

Wszystkim studentom Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zapewnia możliwość wsparcia finansowego w postaci stypendiów.