Płatności

Opłaty dla studentów pierwszego roku studiów II stopnia (magisterskich) w roku akademickim 2022/2023:

1. OPŁATA REKRUTACYJNA:

Opłata rekrutacyjna dla kandydatów na studia magisterskie wynosi 600 zł.

PROMOCJA! ZWOLNIENIE LUB ZNIŻKA WPISOWEGO ORAZ GWARANCJA MIEJSCA NA STUDIACH

Założenie konta, wypełnienie kwestionariusza w systemie WRK WWSI oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej, gwarantuje miejsce na studiach do upłynięcia terminu złożenia wymaganych dokumentów oraz podpisania umowy tj. do 18.09.2022 roku.

Założenie konta oraz wypełnienie kwestionariusza uprawnia do otrzymania promesy zniżki wpisowego:

  • I tura (24.05-21.08): 600 zł zniżki
  • II tura (22.08-04.09): 300 zł zniżki
  • III tura (05.09-18.09): 200 zł zniżki

Nabycie prawa do zniżki następuje w momencie podpisania umowy o studia.

Realizacja zniżki następuje w formie zmniejszenia czesnego z tytułu wpłaty ostatniej raty za studia w roku akademickim 2022/2023.

UWAGA! W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów w terminie do 15.09.2022 r. wszystkie opłaty za studia (łącznie z opłatą rekrutacyjną) wniesione przez Kandydata podlegają zwrotowi.

Absolwenci studiów I stopnia (inżynierskich) Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki są w całości zwolnieni z opłaty wpisowego.

2. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA NNW:

35 PLN (w momencie zapisu konieczne jest okazanie pokwitowania bankowego bądź pocztowego)

3. OPŁATY STAŁE I ZNIŻKI CZESNEGO:

Wysokość oraz terminy płatności rat czesnego za I rok studiów:

RataWysokość ratyTermin płatności
I rata990,00 PLNw ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
II rata990,00 PLN10 IX 2022
III rata990,00 PLN10 X 2022
IV rata990,00 PLN10 XI 2022
V rata990,00 PLN10 XII 2022
VI rata990,00 PLN10 I 2023
VII rata990,00 PLN10 II 2023
VIII rata990,00 PLN10 III 2023
IX rata990,00 PLN10 IV 2023
X rata990,00 PLN10 V 2023
Suma I rok9900 PLN 

Kandydaci na studia magisterskie, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku informatyka – licencjackie lub studia inżynierskie na kierunkach innych niż informatyka mają ustalany indywidualny plan opłat na podstawie analizy różnic programowych.

Wszystkim studentom Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zapewnia szeroki wachlarz wsparcia finansowego w postaci stypendiów.