Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Płatności

Informacja o wysokości opłat wpisowego i czesnego na rok akademicki 2023/24 zostanie podana w dniu rozpoczęcia rekrutacji, tj. 15 maja 2023 r.

Opłaty dla studentów pierwszego roku studiów II stopnia (magisterskich) w roku akademickim 2022/2023:

1. OPŁATA REKRUTACYJNA:

Opłata rekrutacyjna w semestrze 1.0 wynosi 0 zł.

Założenie konta, wypełnienie kwestionariusza w systemie WRK WWSI oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej, gwarantuje miejsce na studiach do upłynięcia terminu złożenia wymaganych dokumentów oraz podpisania umowy tj. do 25.09.2022 roku.

UWAGA! W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów w terminie do 15.09.2022 r. wszystkie opłaty za studia (łącznie z opłatą rekrutacyjną) wniesione przez Kandydata podlegają zwrotowi.

Absolwenci studiów I stopnia (inżynierskich) Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki są w całości zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

UWAGA: z rekomendacji każdego absolwenta Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej dla jednego kandydata na studia magisterskie

2. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA NNW:

35 PLN (w momencie zapisu konieczne jest okazanie pokwitowania bankowego bądź pocztowego)

3. OPŁATY STAŁE I ZNIŻKI CZESNEGO:

Wysokość oraz terminy płatności rat czesnego za I rok studiów:

RataWysokość ratyTermin płatności
I rata990,00 PLNw ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
II rata990,00 PLN10 IX 2022
III rata990,00 PLN10 X 2022
IV rata990,00 PLN10 XI 2022
V rata990,00 PLN10 XII 2022
VI rata990,00 PLN10 I 2023
VII rata990,00 PLN10 II 2023
VIII rata990,00 PLN10 III 2023
IX rata990,00 PLN10 IV 2023
X rata990,00 PLN10 V 2023
Suma I rok9900 PLN 

Kandydaci na studia magisterskie, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku informatyka – licencjackie lub studia inżynierskie na kierunkach innych niż informatyka mają ustalany indywidualny plan opłat na podstawie analizy różnic programowych.

Wszystkim studentom Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zapewnia szeroki wachlarz wsparcia finansowego w postaci stypendiów.