Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zarządzanie projektami

Studia II stopnia (magisterskie) o specjalności Zarządzanie projektami umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w tym zakresie kształcenia. Nauka na studiach magisterskich wymaga uprzedniego ukończenia studiów I stopnia (inżynierskich lub licencjackich) na kierunku informatyka lub innych studiów I stopnia.


Student tej specjalności nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki, takich jak:

 • Modelowanie i analiza systemów informatycznych
 • Zaawansowana inżynieria oprogramowania
 • Zaawansowane projektowanie obiektowe
 • Zaawansowane systemy baz danych
 • Eksploracja danych
 • Systemy mobilne
 • Podstawy zarządzania

Treści specjalizacyjne Zarządzania projektami obejmują m.in.:

 • Ewaluacja i walidacja projektów
 • Modele i systemy projektowania
 • Metodyki zarządzania usługami i jakością w IT
 • Metodyki zarządzania projektami
 • Systemy symulacyjne i eksperckie w projektowaniu

Uzyskanie tytułu magistra w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki jest potwierdzeniem zdobycia wykształcenia akademickiego i jest przepustką do samodzielnego kształtowania własnej kariery.

Kierownikiem specjalizacji jest dr inż. Waldemar Łabuda