Zarządzanie projektami

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji specjalności Zarządzanie projektami

Studia II stopnia (magisterskie) o specjalności Zarządzanie projektami umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w tym zakresie kształcenia. Nauka na studiach magisterskich wymaga uprzedniego ukończenia studiów I stopnia (inżynierskich lub licencjackich) na kierunku informatyka lub innych studiów I stopnia.

Student tej specjalności nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki, takich, jak:

 • Modelowanie i analiza systemów informatycznych
 • Przetwarzanie rozproszone
 • Zaawansowana inżynieria oprogramowania
 • Zaawansowane projektowanie obiektowe
 • Zaawansowane systemy baz danych
 • Eksploracja danych
 • Systemy mobilne
 • Podstawy zarządzania

Treści specjalizacyjne Zarządzania projektami obejmują m.in:

 • EWALUACJĘ I WALIDACJĘ PROJEKTÓW  
  • Identyfikacja projektu
  • Klasyfikacja projektów i procesów projektowania
  • Wartościowanie projektów
  • Kryteria systemowe wartości projektu
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Optymalizacja czasowo-kosztowa projektu
  • Zarządzanie zespołem
  • Efektywność przedsięwzięć projektowych
  • Kryteria oceny i akceptacji projektu
 • MODELE I SYSTEMY PROJEKTOWANIA  
  • Modele planowania i organizacji przedsięwzięć projektowych
  • Nowoczesne modele zarządzania projektami
  • Systemy komputerowego wspomagania projektowania
  • Skuteczność i elastyczność działań projektowych w aspekcie wykorzystania programowania zwinnego ( RUP/OpenUP, ITIL)
  • Narzędzia i techniki pracy grupowej na wspólnym repozytorium projektu
  • Systemy informatyczne wspomagania zarządzania projektami
  • Wspieranie projektów w obszarze e-gospodarki w uwarunkowaniach UE
 • METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI  
  • Identyfikacja metodyk zarządzania projektami (PMI, PRINCE2, RUP, SCRUM, APM).
  • Modele cyklu życia projektu w wybranych metodykach zarządzania projektami.
  • Dobre praktyki oraz techniki wykorzystywane dla przygotowania, inicjowania, realizacji i kontroli oraz zamykania projektu na przykładach zrealizowanych projektów.
  • Praktyczna realizacja wybranych technik według studium przypadków projektów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych wspomagających pracę kierownika projektu.
  • Rozwój metodyk zarządzania projektami na przykładach.
 • SYSTEMY SYMULACYJNE I EKSPERCKIE W PROJEKTOWANIU  
  • Istota modelowania symulacyjnego
  • Identyfikacja modeli symulacyjnych
  • Metody i techniki modelowania symulacyjnego
  • Zastosowanie systemów symulacyjnych w projektowaniu
  • Identyfikacja systemów eksperckich w projektowaniu
  • Tworzenie bazy wiedzy dla przedsięwzięć projektowych
  • Praktyczna realizacja wybranych elementów bazy wiedzy wg studium przypadku
  • Integracja symulacji i sztucznej inteligencji w projektowaniu

Uzyskanie tytułu magistra w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki jest potwierdzeniem zdobycia wykształcenia akademickiego i jest przepustką do samodzielnego kształtowania własnej kariery.

Opiekunem studiów jest dr inż. Waldemar Łabuda

Załączniki

 Mgr_Zarządzanie Projektami plan studiów (.pdf 470 KB)