Dostępne specjalizacje

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na 2-letnie (4-semestralne) studia II stopnia (magisterskie) na kierunku INFORMATYKA dla absolwentów studiów inżynierskich i licencjackich. W roku akademickim 2022/2023 dostępne będą następujące specjalności:

Systemy Teleinformatyczne
Zarządzanie Projektami
Chmura Obliczeniowa NOWOŚĆ!
Uczenie Maszynowe (Machine learning) NOWOŚĆ!*
• IT Project Management (w języku angielskim)
• Cloud Computing (w języku angielskim)

* specjalność realizowana w ramach projektu Unii Europejskiej: Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni na lata 2019-2023