Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Dostępne specjalizacje

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na 2-letnie (4-semestralne) studia II stopnia (magisterskie) na kierunku INFORMATYKA dla absolwentów studiów inżynierskich i licencjackich. W roku akademickim 2023/2024 dostępne będą następujące specjalności:

* specjalność realizowana w ramach projektu Unii Europejskiej: Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni na lata 2019-2023