Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Inżynieria danych – Database Developer

Studia magisterskie o specjalizacji Deweloper baz danych/Database Developer skierowane są do osób, które chcą zdobyć zaawansowane umiejętności związane z projektowaniem, implementacją i zarządzaniem bazami danych oraz nabyć umiejętności programowania aplikacji wykorzystujących zasoby baz danych.

Program studiów obejmuje:

 • Podstawy baz danych: fundamentalne koncepcje i struktury baz danych, zarówno relacyjnych, jak i nierelacyjnych
 • Języki zapytań: wykorzystanie języków zapytań, takich jak SQL lub NoSQL, do manipulowania i odpytywania danych
 • Projektowanie i modelowanie danych: projektowanie i modelowanie baz danych w efektywny sposób, korzystając z technik takich jak modelowanie ER i normalizacja
 • Implementacja i zarządzanie bazami danych: zrozumienie, jak wdrażać i zarządzać bazami danych, zarówno na poziomie systemu, jak i aplikacji
 • Bezpieczeństwo i optymalizacja baz danych z elementami kryptografii: nauka technik związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, wydajności i optymalizacji baz danych oraz technik szyfrowania deszyfrowania danych
 • Programowanie baz danych: wykorzystanie skryptów i procedur składowanych do tworzenia bardziej skomplikowanych zapytań i operacji na danych
 • Elementy analizy danych: wykorzystanie zaawansowanych metod statystycznych do analizy i wizualizacji danych i wykorzystanie języka Python do realizacji tych zadań
 • Implementacja aplikacji wykorzystujących zasoby baz danych: wykorzystanie technik ORM do implementacji różnego typu zadań związanych z przetwarzaniem danych

Profil absolwenta studiów na specjalizacji Deweloper baz danych/Database Developer:

Absolwent specjalizacji Deweloper baz danych/Database Developer posiada zaawansowane umiejętności i wiedzę z zakresu projektowania, implementacji i zarządzania bazami danych, w tym:

 • Techniczne umiejętności: absolwent ma solidne umiejętności techniczne w zakresie języków zapytań, takich jak SQL lub NoSQL, modelowania danych, implementacji i zarządzania bazami danych, a także optymalizacji i zapewniania bezpieczeństwa baz danych
 • Rozumienie problemów biznesowych: absolwent potrafi zrozumieć i analizować problemy biznesowe, a następnie projektować i wdrażać rozwiązania bazodanowe, które spełniają te wymagania
 • Analityczne myślenie: absolwent posiada zdolność do logicznego i analitycznego myślenia, co jest niezbędne do efektywnego projektowania i zarządzania bazami danych
 • Doświadczenie praktyczne: dzięki praktycznym projektom realizowanym podczas studiów, absolwent posiada doświadczenie w pracy z rzeczywistymi systemami baz danych
 • Gotowość do dalszego rozwoju: ze względu na szybko zmieniającą się naturę technologii, absolwent jest przygotowany do ciągłego uczenia się i adaptacji do nowych narzędzi i technik
 • Absolwent jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w różnych rolach związanych z danymi, takich jak deweloper bazy danych, administrator bazy danych, analityk danych i inne.

Kierownikiem studiów jest: mgr inż. Andrzej Ptasznik

Studia są współfinansowane z projektu European Skills Alliance ESSA w ramach programu Erasmus+