Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Sztuczna inteligencja/Uczenie maszynowe

Studia II stopnia (magisterskie) na specjalności Sztuczna inteligencja/Uczenie maszynowe umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w tym zakresie kształcenia. Nauka na studiach magisterskich wymaga uprzedniego ukończenia studiów I stopnia (inżynierskich lub licencjackich) na kierunku informatyka lub innych studiów I stopnia.


Specjalność uruchomiona w ramach projektu Unii Europejskiej: Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni na lata 2019-2023.

Kierunek studiów II stopnia na specjalności Sztuczna inteligencja/Uczenie maszynowe zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanej analizy danych i wykorzystania metod Uczenia Maszynowego do rozwiązywania problemów w organizacjach różnego typu. Studenci zostaną zapoznani z typami sieci neuronowych, problemami Deep Learningu oraz rozwiązaniami klasy Cloud Computing. Zajęcia praktyczne oparte są na najnowszych technologiach z omawianych dziedzin. Absolwenci specjalności mogą rozwijać swoje kariery zawodowe w wielu atrakcyjnych kierunkach związanych z zaawansowanym przetwarzaniem danych oraz ich analizą. Absolwenci będą przygotowani do rozwoju zawodowego w dziedzinie Data Science.

Student tej specjalności nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki, takich jak:

 • Modelowanie i analiza systemów informatycznych
 • Zaawansowana inżynieria oprogramowania
 • Zaawansowane projektowanie obiektowe
 • Zaawansowane systemy baz danych
 • Eksploracja danych
 • Systemy mobilne
 • Podstawy zarządzania

Treści specjalizacyjne Sztuczna inteligencja/Uczenie maszynowe obejmują m.in.:

 • Zaawansowane przetwarzanie danych
 • Warsztaty z technik raportowania i wizualizacji danych
 • Przetwarzanie danych z wykorzystaniem chmur obliczeniowych
 • Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja w analizie danych
 • Uczenie maszynowe z wykorzystaniem sieci neuronowych

Uzyskanie tytułu magistra w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki jest potwierdzeniem zdobycia wykształcenia akademickiego i jest przepustką do samodzielnego kształtowania własnej kariery.

Kierownikiem specjalizacji jest mgr inż. Andrzej Ptasznik