Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Inżynieria oprogramowania – Fullstack Developer

Studia II stopnia (magisterskie) o specjalności Inżynieria oprogramowania – Fullstack Developer umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w tym zakresie kształcenia. Nauka na studiach magisterskich wymaga uprzedniego ukończenia studiów I stopnia (inżynierskich lub licencjackich) na kierunku informatyka lub innych studiów I stopnia.

Student tej specjalności nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki, takich jak:

 • Modelowanie i analiza systemów informatycznych
 • Zaawansowana inżynieria oprogramowania
 • Zaawansowane projektowanie obiektowe
 • Zaawansowane systemy baz danych
 • Eksploracja danych
 • Systemy mobilne
 • Podstawy zarządzania

Treści specjalizacyjne Inżynierii Oprogramowania obejmują m.in.:

 • Podstawy metodyk zwinnych
 • Warsztaty programowania wieloparadygmatowego
 • Testowanie oprogramowania
 • Wzorce projektowe i architektoniczne aplikacji
 • Praca zespołowa w podejściu DevOps

Uzyskanie tytułu magistra w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki jest potwierdzeniem zdobycia wykształcenia akademickiego i jest przepustką do samodzielnego kształtowania własnej kariery.

Kierownikiem specjalizacji jest dr inż. Paweł Figat.