Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Technologie i zastosowania chmury obliczeniowej

Studia II stopnia (magisterskie) o specjalności Technologie i zastosowania chmury obliczeniowej umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w tym zakresie kształcenia. Nauka na studiach magisterskich wymaga uprzedniego ukończenia studiów I stopnia (inżynierskich lub licencjackich) na kierunku informatyka lub innych studiów I stopnia.


Dzisiejsze kierunki rozwoju informatyki mocno zintegrowane są z pojęciem chmury obliczeniowej. (również Przetwarzanie w chmurze, ang. cloud computing). Ten model przetwarzania danych oparty jest na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzna organizacja). Chmura to usługa (dająca wartość dodaną użytkownikowi) oferowana przez dane oprogramowanie (oraz konieczną infrastrukturę). Oznacza to eliminację konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem. Konsument płaci za użytkowanie określonej usługi, np. za możliwość korzystania z arkusza kalkulacyjnego. Nie musi dokonywać zakupu sprzętu ani oprogramowania. Umowa zawierana na świadczenie usług w chmurze obliczeniowej przeważnie nie jest tworzona pod konkretny podmiot, lecz zawiera pakiet rozwiązań. Model chmury obliczeniowej historycznie wiąże się z przetwarzaniem w sieci grid, gdzie wiele systemów udostępnia usługi korzystając z podłączonych zasobów, z tą różnicą, że w chmurze obliczeniowej mamy do czynienia z podążaniem zasobów za potrzebami usługobiorcy.

W związku z tym celowym jest edukacja studentów w celu przygotowania ich na wyzwania rynku związanego właśnie z omawianym zagadnieniem. Program zajęć przygotowany został zarówno w oparciu o ogólne standardy jak i rozwiązania czołowych producentów na świecie.

Student tej specjalności nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki, takich jak:

 • Modelowanie i analiza systemów informatycznych
 • Zaawansowana inżynieria oprogramowania
 • Zaawansowane projektowanie obiektowe
 • Zaawansowane systemy baz danych
 • Eksploracja danych
 • Systemy mobilne
 • Podstawy zarządzania

Treści specjalizacyjne Technologii i zastosowania chmury obliczeniowej obejmują m.in.:

 • Zaawansowane przetwarzanie danych w chmurze
 • Chmura obliczeniowa w ujęciu AWS
 • Chmura obliczeniowa – przykłady zastosowań
 • Chmura obliczeniowa w ujęciu MICROSOFT AZURE
 • Rozwiązania informatyczne w chmurze obliczeniowej

Kierownikiem specjalizacji jest dr inż. Tomasz Siemek.

Nagranie ze spotkania w ramach Dni otwartych