Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Big Data & analityka biznesowa

Studia II stopnia (magisterskie) o specjalności Big Data & analityka biznesowa umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w tym zakresie kształcenia. Nauka na studiach magisterskich wymaga uprzedniego ukończenia studiów I stopnia (inżynierskich lub licencjackich) na kierunku informatyka lub innych studiów I stopnia.


Student tej specjalności nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki, takich jak:

 • Modelowanie i analiza systemów informatycznych
 • Zaawansowana inżynieria oprogramowania
 • Zaawansowane projektowanie obiektowe
 • Zaawansowane systemy baz danych
 • Eksploracja danych
 • Systemy mobilne
 • Podstawy zarządzania

Treści specjalizacyjne Big Data & analityka biznesowa obejmują m.in.:

 • Metody statystyczne w analizie danych
 • Hurtownie danych i systemy OLAP
 • Chmury obliczeniowe
 • Bazy danych NOSQL i BigData
 • Wybrane zagadnienia uczenia maszynowego

Uzyskanie tytułu magistra w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki jest potwierdzeniem zdobycia wykształcenia akademickiego i jest przepustką do samodzielnego kształtowania własnej kariery.

Kierownikiem specjalizacji jest mgr inż. Andrzej Ptasznik.

Nagranie ze spotkania w ramach Dni otwartych