Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Opinie i nagrody

Jak każda Uczelnia, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest poddawana ciągłej ocenie przez członków swojej społeczności akademickiej: kandydatów, studentów, absolwentów, wykładowców. Na mocy ustawy prawo o szkolnictwie wyższym opinie i oceny na temat Uczelni formułuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Państwowa Komisja Akredytacyjna oraz inne uprawnione instytucje państwowe. Uczelnia otrzymuje gratulacje, rekomendacje i wyrazy uznania od pracodawców, partnerów, osób publicznych oraz od instytucji, na rzecz których są realizowane zlecone Szkole prace dydaktyczne i badawcze. Wreszcie Uczelnia i członkowie jej społeczności biorą udział w różnego rodzaju konkursach, rankingach, zawodach i pracach o charakterze wolontariatu na rzecz społeczności lokalnych.

Większość z tych ocen przybiera formalną postać akredytacji, opinii, pozycjonowania, analiz dotyczących działalności Uczelni, nagród i wyróżnień, listów gratulacyjnych, czy podziękowań dla Uczelni oraz członków społeczności akademickiej WWSI. Niniejszą stronę poświęcamy na ich prezentację, zachęcając do zapoznania się z nimi.

X-lecie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

List gratulacyjny od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pani prof. Barbary Kudryckiej

2011r.

Nasz wykładowca – Józef Wacnik, dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w Polskim Radio, zajął III miejsce w konkursie CIO 2010. Pan Józef Wacnik przedstawił jury dwa powiązane ze sobą projekty wdrożone w Polskim Radiu. Pierwszy z nich to wdrożenie głównego systemu produkcyjno-emisyjnego Dalet Radio Suite HD. Drugi projekt polegał na wdrożeniu Multimedialnej Radiowej Bazy Danych.

Pan Józef Wacnik od 01.10.2002r. prowadzi w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki zajęcia z przedmiotów: zarządzanie systemem bezpieczeństwa informatycznego, technologie sieciowe oraz inżynieria systemów teleinformatycznych. Na seminarium szkoleniowym kadry dydaktyczno-naukowej WWSI Praga 2008 przedstawił prezentację pt. „Wpływ technologii informatycznych oraz Internetu na sposób dystrybucji informacji w mediach”.

Link do wywiadu z laureatem na stronie:

https://www.computerworld.pl/wywiad/Polskie-Radio-nadaje,368807.html

Listy gratulacyjne od członków Kolegium Rektorskiego – dyrektorów zarządzających wiodącymi firmami teleinformatycznymi

Pozostałe listy gratulacyjne

Nominacja WWSI w konkursie „Lider Informatyki 2010”

WWSI znalazła się w ścisłym finale konkursu, uzyskując nominację do nagrody „Lider Informatyki 2010” w kategorii usługi (edukacyjne) i handel. Fakt znalezienia się w ścisłym finale obok takich instytucji PKN Orlen, PEKAO S.A., czy Citibank traktujemy jako ogromne wyróżnienie i uznanie dla naszej działalności w zakresie zastosowania technologii ICT w dydaktyce, badaniach oraz zarządzaniu uczelnią. Więcej o konkursie na stronie http://www.computerworld.pl/lider/2010/konkurs.html

2009

Nagroda New@Poland 2008/09 przyznawana przez Polski Związek Prywatnych Pracodawców Informatyki i Telekomunikacji – Lewiatan

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki została zwycięzcą w kategorii e-społeczeństwo za projekt „Polska Wszechnica Informatyczna” w uznaniu praktycznych rozwiązań w zakresie edukacji dla społeczeństwa informacyjnego.