Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Historia

Siedziba szkoły - ul. Miła 7 (zdjęcie z 1978 roku)
Siedziba szkoły – ul. Miła 7 (zdjęcie z 1978 roku)

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki została utworzona w sierpniu 2000 roku. W roku 2004 mury uczelni opuścili pierwsi absolwenci z dyplomem inżyniera informatyka. W tym samym roku uczelnia przeniosła się do nowej siedziby przy ul. Lewartowskiego 17. Jednak miejsce, z którym Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki była związana i kojarzona od wielu lat to ulica Miła w Warszawie.

Instruktaż w pracowni zmechanizowanego przetwarzania danych (zdjęcie z 1978 roku)
Instruktaż w pracowni zmechanizowanego przetwarzania danych (zdjęcie z 1978 roku)

Adres – Miła 7 kojarzy się przynajmniej od 30 lat z nauczaniem informatyki. Już w latach 70. działało na Miłej studium zawodowe, które prowadziło takie specjalności, jak Przetwarzanie danych, Oprogramowanie maszyn cyfrowych czy Statystyka. Słuchacze na zajęciach w pracowniach zmechanizowanego obrachunku automatycznego przetwarzania danych oraz elektronicznego przygotowywania i przetwarzania danych pracowali na polskich „komputerach” produkowanych przez zakłady Elwro oraz przedsiębiorstwo Mera.

Jeden z pierwszych komputerów polskiej produkcji - Odra 1001 (zdjęcie z 1960 roku)
Jeden z pierwszych komputerów polskiej produkcji – Odra 1001 (zdjęcie z 1960 roku)

Ówczesne komputery wykorzystywały perforowane papierowe taśmy, pokryte kombinacją otworów (bitowe kody znaków), na których były zapisywane informacje. Kopię zapisu uzyskiwano przez włożenie podwójnej taśmy. Dziś trudno w to uwierzyć, ale na zajęciach z informatyki przydawały się …nożyczki, gdyż, aby usunąć błędny zapis, należało przeciąć taśmę w odpowiednim miejscu i wstawić tam fragment z poprawną informacją.

W latach 80. pojawiły się pierwsze komputery osobiste Meritum (zdjęcie z 1983 roku)
W latach 80. pojawiły się pierwsze komputery osobiste Meritum (zdjęcie z 1983 roku)

Warto jednak podkreślić, że szkoła przy Miłej była jedną z pierwszych placówek, które prowadziły kształcenie w zakresie informatyki. Pierwszy nabór słuchaczy na specjalności informatyczne miał miejsce już w 1971 roku (wtedy szkoła mieściła się jeszcze przy ul. Śniadeckich), podczas gdy dopiero kilka lat później – w 1975 roku, utworzone zostały Instytuty Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Politechnice Warszawskiej, które stały się ośrodkami rozwoju wiedzy z dziedziny informatyki.

Pan Premier Waldemar Pawlak składa podziękowania wykładowcy studium Pani Elżbiecie Bondyrze
Pan Premier Waldemar Pawlak składa podziękowania wykładowcy studium Pani Elżbiecie Bondyrze

W latach 80. szkoła na Miłej cieszyła się wciąż rosnącym zainteresowaniem młodzieży, każdego roku studium przeprowadzało nabór do kilkunastu nowych grup.

Od 1992 roku na Miłej rozpoczęło działalność Pomaturalne Studium Informatyczne Mila College. Wśród ważnych osiągnięć Studium trzeba wspomnieć między innymi o udziale w realizacji rządowego projektu szkoleń informatycznych kadr administracji publicznej w zakresie obsługi systemu poczty elektronicznej PEAR (Poczta Elektroniczna Administracji Rządowej). Począwszy od marca 1994 roku wszystkie ministerstwa i urzędy centralne (m.in. URM, CUP, KBN, GUS, GUC, ZUS, PAN, UOP i in.), łącznie ponad 40 instytucji, połączono w jedną sieć rozległą w systemie PEAR. Na zlecenie Urzędu Rady Ministrów w latach 1993-1995 Studium przeprowadziło dwa cykle 2-letnich studiów informatycznych dla 100 studentów – pracowników centralnych urzędów administracji państwowej. W uroczystości zakończenia studiów między innymi wziął udział Pan Premier Waldemar Pawlak.

W latach 1993-1995 Mila College, na długo przed wejściem Polski do wspólnoty europejskiej, po wygraniu konkursu, jako jedna z kilkunastu polskich szkół, prowadziło prestiżowe studia informatyczne w ramach projektu Unii Europejskiej – „Szkolenia i kształcenie w dziedzinach strategicznie priorytetowych /TESSA/”.

Sztandar Policealnego Studium Zawodowego im. J.J. Śniadeckich.
Sztandar Policealnego Studium Zawodowego im. J.J. Śniadeckich.

W roku 1997 w Mila College przy akceptacji Ministerstwa Edukacji Narodowej został zainicjowany jeden z pierwszych w Polsce projektów Uniwersytetu Wirtualnego. W latach 1997-2000 Mila College ukończyło ponad 100 absolwentów tej pierwszej polskiej sieciowej uczelni.

Największym osiągnięciem Studium był fakt, że w ciągu 10 lat działalności opuściło jego mury ponad 4000 absolwentów z logo z czerwoną kropką na dyplomie. Większość z nich po otrzymaniu dyplomu Mila College ukończyła studia w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki oraz w innych renomowanych uczelniach warszawskich. Badania losów absolwentów pokazały, że w większości znaleźli oni pracę zgodną z profilem wykształcenia, a wiedza i umiejętności, które wynieśli z Mila College stały się dobrą podstawą dla dalszego rozwoju zawodowego.

Nowy etap historii Mila College, trwający do dnia dzisiejszego, rozpoczął się w 2000 roku z chwilą utworzenia Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki (w pierwszym okresie działalności pod nazwą Mila College – Szkoła Wyższa).