Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Senat 

Skład Senatu Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki 

1) Rektor: 
– dr hab. inż. prof. WWSI Zenon Gniazdowski, Rektor WWSI, Przewodniczący Senatu 

2) Prezydent: 
– Andrzej Żyławski 

3) Prorektor: 
– Halina Wojciechowska 

4) Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni: 
– prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas 
– dr hab. prof. WWSI Michał Grabowski 
– dr hab. prof. WWSI Teodor Przymusiński  
– prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin 
– prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski 
– prof. dr hab. Kazimierz Przybysz 
– prof. dr hab. Maciej M. Sysło 
– prof. dr hab. Andrzej Szałas 
– prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz 
– prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki 

5) dwóch przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich: 
– dr inż. Dariusz Chaładyniak 
– dr Włodek Zadrożny 

6) przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

7) przedstawiciele studentów: 
– Piotr Ignaczak 
– Urszula Ducin 
– Piotr Janas 
– Paulina Królak 
– Angelika Krüger 
– Tomasz Książek 

8) przedstawiciel założyciela: 
– Justyna Gołaszewska 

9) kwestor: 
– Edyta Gajewska
 
10) przedstawiciel organizacji pracodawców oraz firm tworzących i stosujących technologie informatyczne: 
– Andrzej Ptasznik