Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Vademecum Kandydata

O WWSI

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest wyższą uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 lipca 2000 roku. Jesteśmy jedyną w Polsce specjalistyczną uczelnią, która prowadzi wyższe studia inżynierskie, magisterskie i podyplomowe wyłącznie na jednym kierunku – Informatyka.

Uczelnia była trzykrotnie (w 2007, 2013 i 2019 roku) wizytowana przez Polską Komisję Akredytacyjną i uzyskała pozytywną ocenę jakości kształcenia na poziomie inżynierskich studiów I stopnia oraz studiów magisterskich II stopnia.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 7 lutego 2008 roku Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunku Informatyka – na czas nieokreślony.

REKRUTACJA

Oferta

W ofercie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki znajdują się wyłącznie studia informatyczne:

Studia I stopnia – oferta

Studia II stopnia – oferta 

Studia podyplomowe – oferta 

Oferta studiów w języku angielskim

Terminy

Rekrutacja na studia inżynierskie, magisterskie i podyplomowe rozpoczyna się co roku pod koniec maja. Rekrutacja na semestr zerowy rozpoczyna się co roku w listopadzie. Szczegółowe harmonogramy umieszczane są w zakładce Kandydaci (LINK do strony)

Rejestracja

W celu zapisania się na studia w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki należy zarejestrować się w systemie internetowej rejestracji kandydatów (LINK do strony)

Po wypełnieniu informacji o danych osobowych oraz wykształceniu należy wybrać z Oferty interesującą specjalizację i wziąć udział w rekrutacji.

UWAGA! System uniemożliwia zapisanie się na wybraną specjalność, jeśli dane dotyczące MATURY nie są uzupełnione – zarówno w przypadku studiów inżynierskich (I stopnia), jak i studiów magisterskich (II stopnia)!

Opłata Rekrutacyjna

Po wybraniu specjalizacji należy dokonać opłaty rekrutacyjnej i przesłać potwierdzenie przelewu na adres: rekrutacja@wwsi.edu.pl – system nie zapisuje informacji o opłacie sam, Dział Rekrutacji robi to ręcznie na podstawie przesłanych przez Państwa potwierdzeń.

Opłata rekrutacyjna – studia I stopnia 

Opłata rekrutacyjna – studia II stopnia

Absolwenci WWSI są zwolnieni z opłaty wpisowej!

Opłata rekrutacyjna – studia podyplomowe 

Zapisanie się na studia

W Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki obowiązuje KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. Oznacza to, że od razu po opłaceniu opłaty rekrutacyjnej mogą Państwo dostarczyć komplet dokumentów rekrutacyjnych do Biura Rekrutacji.

Prosimy NIE CZEKAĆ na wyniki rekrutacji.

Zniżki

Podczas rekrutacji obowiązują Państwa 2 rodzaje zniżki:

Zniżka na 10 ratę czesnego

Kandydatom na studia I i II stopnia (inżynierskie i magisterskie) w języku polskim, którzy utworzą konto w systemie WRK WWSI w odpowiedniej turze oraz zapiszą się na studia, przysługuje zniżka 10 raty czesnego:

  • I tura: zniżka w równowartości 100% wpisowego
  • II tura: 300 zł zniżki
  • III tura: 200 zł zniżki

Tury podawane są w harmonogramie opłat:

Zniżki czesnego z tytułu osiągnięć w nauce:

Za wyniki matury

Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy na egzaminie maturalnym pisemnym z matematyki, informatyki lub fizyki – w przypadku nowej matury na poziomie rozszerzonym uzyskali więcej niż 75% pkt., w przypadku starej matury uzyskali ocenę 5 i wyższą, przysługuje:

  • 900 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów stacjonarnych w roku akademickim 2023/2024,
  • 800 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024.

Za bycie laureatem olimpiady

Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy są laureatami olimpiady informatycznej, matematycznej lub fizycznej, przysługuje:

  • 1100 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów stacjonarnych w roku akademickim 2023/2024,
  • 1000 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024.

Student może korzystać z jednego rodzaju powyższych zniżek.

Zakwaterowanie:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki nie posiada własnych akademików.

Dbając o jak największy komfort studiowania, przygotowaliśmy dla naszych studentów listę przydatnych kontaktów do domów studenckich zlokalizowanych najbliżej WWSI:

Domy Studenckie Uniwersytetu Warszawskiego (LINK do strony)

Domy Studenckich Szkoły Głównej Handlowej (LINK do strony)

Domy Studenckie Politechniki Warszawskiej (LINK do strony)

Domy Studenckie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 1 (LINK do strony)

Domy Studenckie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 2 (LINK do strony)

Domy Studenckie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (LINK do strony)

Bursa nr 6
ul. Ks. Janusza 45/47
tel.: 022 836-18-13

LINK do strony bursy nr 6 (LINK do strony)

 Gdzie szukać i zamieszczać oferty stancji?

Zarządzenia: