Płatności

1. Opłata wpisowa – 500 zł

Wypełnienie, wysłanie kwestionariusza oraz wpłata 500 zł jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na studiach w WWSI. Opłata wpisowa jest bezzwrotna.

Dokumenty kandydata należy złożyć w biurze rekrutacji do 31 października 2022 roku. W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów w tym terminie, rezerwacja miejsca zostaje unieważniona, natomiast opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

2. Opłaty czesnego:

Studia 2-semestralne

Koszt studiów wynosi 8000 zł. 

Studia 3-semestralne

Koszt studiów wynosi 12 000 zł. 

Terminy płatności ratalnej – studia 2-semestralne :

RataWysokość ratyTermin wpłaty
I2000 PLN10 października 2022
II2000 PLN10 stycznia 2023
III2000 PLN10 marca 2023
IV2000 PLN10 maja 2023

Przy płatności jednorazowej do dnia 1 października 2022 r. przysługuje zniżka czesnego w wysokości

400 zł i czesne za studia 2-semestralne wynosi 7600 zł.

Terminy płatności ratalnej – 3-semestralne:

RataWysokość ratyTermin wpłaty
I2000 PLN10 października 2022
II2000 PLN10 stycznia 2023
III2000 PLN10 marca 2023
IV2000 PLN10 maja 2023
V2000 PLN10 września 2023
VI2000 PLN10 grudnia 2023

Przy płatności jednorazowej do dnia 1 października 2022 r. przysługuje zniżka czesnego w wysokości

600 zł i czesne za studia 3-semestralne wynosi 11 400 zł.


Wszystkie opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293