Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Płatności

1. Opłata rekrutacyjna – 500 zł

Wypełnienie, wysłanie kwestionariusza oraz wpłata 500 zł jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na studiach w WWSI. Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna.

Absolwenci Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki są w całości zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

UWAGA: z rekomendacji każdego absolwenta Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej dla jednego uczestnika dowolnych studiów podyplomowych

Dokumenty kandydata należy złożyć w biurze rekrutacji do 27 października 2022 roku. W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów w tym terminie, rezerwacja miejsca zostaje unieważniona, natomiast opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

2. Opłaty czesnego:

Studia 2-semestralne

Koszt studiów wynosi 8000 zł. 

Terminy płatności ratalnej – studia 2-semestralne :

RataWysokość ratyTermin wpłaty
I4000 PLN10 października 2022
II4000 PLN10 lutego 2023

Przy płatności jednorazowej do dnia 1 października 2022 r. przysługuje zniżka czesnego w wysokości

400 zł i czesne za studia 2-semestralne wynosi 7600 zł.


Wszystkie opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293