Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Płatności

1. Opłata rekrutacyjna – 500 zł

Wypełnienie, wysłanie kwestionariusza oraz wpłata 500 zł jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na studiach w WWSI. Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna.

Absolwenci Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki są w całości zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

UWAGA: z rekomendacji każdego absolwenta Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej dla jednego uczestnika dowolnych studiów podyplomowych

Dokumenty kandydata należy złożyć w biurze rekrutacji do 30 września 2023 roku. W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów w tym terminie, rezerwacja miejsca zostaje unieważniona, natomiast opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

2. Opłaty czesnego:

Studia 2-semestralne

Koszt studiów wynosi 9000 zł. 

Terminy płatności ratalnej – studia 2-semestralne :

RataWysokość ratyTermin wpłaty
I4500 PLN10 października 2023
II4500 PLN10 lutego 2024

Przy płatności jednorazowej do dnia 1 października 2023 r. przysługuje zniżka czesnego w wysokości

500 zł i czesne za studia 2-semestralne wynosi 8500 zł.


Wszystkie opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293