Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych


Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • projektowania wydajnych, niezawodnych i bezpiecznych sieci teleinformatycznych,
 • zarządzania bezpieczeństwem współczesnych systemów operacyjnych,
 • zagrożeń i ataków w cyberprzestrzeni,
 • rozpoznawania podatności systemów informatycznych,
 • zaawansowanych rozwiązań zapór ogniowych i systemów wykrywania włamań,
 • zaawansowanych mechanizmów kryptograficznych i ochrony informacji,
 • standardów i norm bezpieczeństwa informatycznego,
 • zaawansowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • znajomości aktualnych norm oraz obowiązujących aktów prawnych w zakresie cyberbezpieczeństwa,
 • analizy ryzyka i polityki bezpieczeństwa,
 • modelowania, projektowania i testowania systemów zabezpieczeń w cyberprzestrzeni.

Absolwent studiów podyplomowych, wyposażony w specjalistyczną wiedzę, powinien znaleźć pracę w instytucjach, w których istnieje zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa. W szczególności potrafiących  projektować i wdrażać bezpieczne systemy i sieci teleinformatyczne oraz nimi zarządzać.

Absolwent może podjąć pracę w:

 • firmach dystrybuujących sprzęt sieciowy i oprogramowanie do budowy, monitorowania, administrowania i zarządzania nowoczesnymi systemami i sieciami teleinformatycznymi,
 • firmach tworzących oprogramowanie lub produkujących urządzenia do zabezpieczeń systemów i sieci teleinformatycznych,
 • u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, firmach wdrażających i integrujących różnorodne rozwiązania informatyczne w zakresie zabezpieczeń w cyberprzestrzeni,
 • w strukturach instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
 • w firmach rekrutujących instruktorów do prowadzenia profesjonalnych szkoleń i kursów z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 • w wyższych uczelniach prowadzących działalność naukową i dydaktyczną z obszaru bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Kierownikiem specjalizacji jest dr inż. Dariusz Chaładyniak

Załącznik

Program studiów podyplomowych Bezpieczeństwo systemów (.pdf 124 KB)