Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Data Science – metody i technologie przetwarzania, analizy i prezentacji danych

Uwaga! Rekrutacja na rok akademicki 2022/23 została zamknięta

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji studiów podyplomowych Data Science

Specjalizacja skierowana jest w szczególności do informatyków i analityków biznesowych

Program studiów podyplomowych specjalizacji Data Science – metody i technologie przetwarzania, analizy i prezentacji danych obejmuje łącznie 180 godzin dydaktycznych. Zajęcia realizowane są w formie hybrydowej: 1/3 zajęć w trybie stacjonarnym, 2/3 w trybie wideokonferencyjnym. Zajęcia prowadzone są w większości w postaci warsztatów, podczas których słuchacze rozwiązują studia przypadków opracowane przez wykładowcę. Dominuje dyskusja oraz wymiana doświadczeń. Wykładowcy tej specjalizacji to praktycy z dziedziny baz i hurtowni danych i systemów analitycznych. Warsztaty realizowane będą z wykorzystaniem technologii SQL Server 2016 oraz języków Python i R. Większość wykładowców posiada tytuły MVP z tej dziedziny.

Warunki uczestnictwa w studiach podyplomowych

Uczestnikiem studiów podyplomowych może zostać osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia.

W związku z realizacją części zajęć w trybie zdalnym od uczestników wymagane jest posiadanie własnego komputera, który spełnia minimalne wymagania:

  • 2 GB RAM, CPU P4 1,6 GHz, grafika 128 MB HDTV [1366 x 768 True Color (32Bit) Color]
  • System operacyjny Microsoft Windows 7 lub nowszy
  • Działający mikrofon i słuchawki (lub głośniki)
  • Opcjonalnie kamerka
  • Karta sieciowa lub sieć Wi-Fi z dostępem do Internetu (opcjonalnie modem UMTS)

Kierownikiem studiów jest mgr inż. Andrzej Ptasznik.

WykładowcaPrzedmioty
mgr inż. Andrzej Ptasznik– Bazy danych i SQL 
– Podstawowe metody raportowania i wizualizacji danych
– Analiza danych w języku R
mgr Marcin Iwanowski – Analiza danych w języku Python 
– Uczenie maszynowe w analizie danych
mgr Jacek Markus– Hurtownie danych i systemy OLAP
– Metody statystyczne w analizie danych
– Data Mining-metody eksploracji danych
dr hab. inż. prof. WWSI Zenon Gniazdowski– Metody statystyczne w analizie danych
– Data Mining-metody eksploracji danych

Kalendarium  I semestru studiów podyplomowych 

Zjazd TerminyTryb zajęć
15.11.2022  – 6.11.2022Stacjonarne (hybryda)
219.11.2022  – 20.11.2022Zdalne – platforma Teams
303.12.2022 – 4.11.2022Zdalne – platforma Teams
417.12.2022 – 18.12.2022Zdalne – platforma Teams
514.01.2023 – 15.01.2023Zdalne – platforma Teams
628.01.2022 – 29.01.2022Stacjonarne (hybryda)

UWAGA: Zajęcia zdalne prowadzone są na platformie Teams, zajęcia stacjonarne również są transmitowane na platformie Teams.

Załącznik

Podyplomowe_Data Science plan studiów (.pdf 242 KB)