Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Data Science – metody i technologie przetwarzania, analizy i prezentacji danych

Specjalizacja skierowana jest w szczególności do informatyków i analityków biznesowych

Program studiów podyplomowych specjalizacji Data Science – metody i technologie przetwarzania, analizy i prezentacji danych obejmuje łącznie 180 godzin dydaktycznych (kontaktowych). Zajęcia realizowane są w formie hybrydowej: Pierwszy i ostatni dzień zajęć w każdym semestrze w trybie stacjonarnym, pozostałe w trybie wideokonferencyjnym. Zajęcia prowadzone są w większości w postaci warsztatów, podczas których słuchacze rozwiązują studia przypadków opracowane przez wykładowcę. Dominuje dyskusja oraz wymiana doświadczeń. Wykładowcy tej specjalizacji to praktycy z dziedziny baz i hurtowni danych i systemów analitycznych. Warsztaty realizowane będą z wykorzystaniem technologii SQL Server 2016 oraz języków Python i R. Większość wykładowców posiada tytuły MVP z tej dziedziny.


Warunki uczestnictwa w studiach podyplomowych

Uczestnikiem studiów podyplomowych może zostać osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia.

W związku z realizacją części zajęć w trybie zdalnym od uczestników wymagane jest posiadanie własnego komputera, który spełnia minimalne wymagania:

  • 2 GB RAM, CPU P4 1,6 GHz, grafika 128 MB HDTV [1366 x 768 True Color (32Bit) Color]
  • System operacyjny Microsoft Windows 7 lub nowszy
  • Działający mikrofon i słuchawki (lub głośniki)
  • Opcjonalnie kamerka
  • Karta sieciowa lub sieć Wi-Fi z dostępem do Internetu (opcjonalnie modem UMTS)

Kierownikiem studiów jest mgr inż. Andrzej Ptasznik.

WykładowcaPrzedmioty
mgr inż. Andrzej Ptasznik– Bazy danych i SQL 
– Podstawowe metody raportowania i wizualizacji danych
– Analiza danych w języku R
mgr Marcin Iwanowski – Analiza danych w języku Python 
– Uczenie maszynowe w analizie danych
mgr Jacek Markus– Hurtownie danych i systemy OLAP
– Metody statystyczne w analizie danych
– Data Mining-metody eksploracji danych
dr hab. inż. prof. WWSI Zenon Gniazdowski– Metody statystyczne w analizie danych
– Data Mining-metody eksploracji danych

 

UWAGA: Zajęcia zdalne prowadzone są na platformie Teams, zajęcia stacjonarne również są transmitowane na platformie Teams. WSZYSTKIE zajęcia są nagrywane

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji studiów podyplomowych Data Science

Załącznik

Podyplomowe_Data Science plan studiów (.pdf 242 KB)