Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zarządzanie projektami informatycznymi

Uwaga! Rekrutacja na rok akademicki 2022/23 została zamknięta

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji studiów podyplomowych Zarządzanie projektami informatycznymi

Studia skierowane są do szerokiego grona kadry zarządzającej przedsiębiorstw informatycznych pragnącej pozyskać kompetencje niezbędne do zarządzania projektami informatycznymi

Specjalizacja Zarządzanie projektami informatycznymi przeznaczona jest w szczególności do: właścicieli firm informatycznych, członków zarządów i dyrektorów przedsiębiorstw odpowiedzialnych za IT, kierowników działów IT, kadry zaangażowanej w realizację i zarządzanie projektami informatycznymi, osób planujących kontynuację kariery w obszarze zarządzania projektami informatycznymi, absolwentów studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) pragnących pozyskać kompetencje niezbędne do zarządzania projektami informatycznymi i zdobyć prestiżowy i bardzo dobrze płatny zawód certyfikowanego Kierownika Projektu.

Program studiów podyplomowych w specjalizacji Zarządzanie projektami IT realizowany w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki uwzględnia wymagania standardów nauczania określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zalecenia standardów akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W programie uwzględniono również wymagania rynku pracy oraz najnowsze światowe trendy dotyczące zarządzania projektami informatycznymi. Szczególny nacisk położony został na kwestie praktyczne związane z metodykami zarządzania projektami informatycznymi (PRINCE2®, Agile Scrum®, PMI®) oraz biblioteką dobrych praktyk ITIL®.

Organizacja studiów

Program studiów podyplomowych specjalizacji Zarządzanie projektami IT obejmuje łącznie 180 godzin dydaktycznych. Zajęcia realizowane w formie stacjonarnej. Czas trwania studiów wynosi 1 rok (dwa semestry). Zjazdy odbywają się, co dwa tygodnie w trybie weekendowym (sobota-niedziela).

Studia podyplomowe bazują na pracy własnej studentów, którzy korzystają z materiałów wskazanych przez wykładowców, jak również materiałów udostępnionych przez nich na serwerze uczelni.

Kierownikiem studiów jest dr inż. Waldemar Łabuda.

Załącznik

Podyplomowe_Zarządzanie Projektami Informatycznymi plan studiów (.pdf 331 KB)