Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zarządzanie projektami informatycznymi

Studia podyplomowe o specjalności Zarządzanie projektami informatycznymi zapewniają podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne wymagane do prowadzenia projektów, jak również umożliwiają uporządkowanie posiadanej wiedzy z obszaru zarządzania projektami.

Pierwsze zajęcia 25 listopada 2023

ZAPISZ SIĘ PRZEZ SYSTEM WRK: https://wrk.wwsi.edu.pl/

Studia Zarządzanie projektami informatycznymi bazują przede wszystkim na metodykach tradycyjnych z lekką nutką podejścia zwinnego i wybranymi podstawowymi elementami zarządzania usługami IT. Rekomendowane są wszystkim osobom, które chcą zrozumieć istotę zarządzania projektami oraz posiąść fundamentalną wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania wszystkimi aspektami realizowanych projektów. Będą przydatne również osobom, które nie posiadając fundamentalnej wiedzy z zakresu zarządzania projektami, prowadzą projekty związane z tworzeniem oprogramowania w podejściach zwinnych.

Absolwenci ogólnych studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania projektami Informatycznymi zostaną przygotowani zarówno do pełnienia funkcji członków zespołów projektowych, kierowników zespołów projektowych, kierowników projektów, jak i członków zarządów projektów. Będą mogli również występować w różnych rolach w projektach produkcji oprogramowania.

Uczestnicy studiów podyplomowych zostaną zapoznani z:

 • podstawowym słownictwem i podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania projektami, co umożliwi im skuteczną i profesjonalną komunikację zarówno z członkami zespołu zarządzania projektem, jak i z otoczeniem biznesowym każdego projektu,
 • fundamentalnymi standardami (modelami) zarządzania projektami (PMI®, PRINCE2®, SCRUM®, DSDM®),
 • podstawowymi metodami, technikami i dobrymi praktykami przygotowania, inicjowania, planowania, realizacji, monitorowania i kontroli oraz zamykania projektów,
 • głównymi metodami, technikami i dobrymi praktykami używanymi do zarządzania integracją, zakresem, czasem, kosztami, ryzykiem, jakością, zasobami ludzkimi, komunikacją, kontraktami i zamówieniami w metodyce PMI®,
 • podstawowymi metodami, technikami i dobrymi praktykami używanymi do efektywnego i skutecznego zarządzania projektem w metodyce PRINCE2®,
 • najważniejszymi metodami, technikami i dobrymi praktykami dotyczącymi planowania i budżetowania projektów,
 • wybranymi, strategicznymi aspektami zarządzania projektami (program, portfel projektów),
 • wybranymi, podejściami „zwinnymi” do realizacji projektów wytwarzania oprogramowania (np.: SCRUM®, DSDM®),
 • wybranymi, podstawowymi aspektami zarządzania usługami IT,
 • aspektami praktycznymi zarządzania projektami poprzez ćwiczenia na studiach przypadków bazujących na rzeczywistych, już zrealizowanych projektach,
 • wybranymi narzędziami informatycznymi wspomagającymi prowadzenie projektów, w tym narzędziami dostępnymi w chmurze obliczeniowej.

Po ukończeniu ogólnych studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania projektami informatycznymi absolwenci będą w stanie korzystać z profesjonalnego języka z zakresu zarządzania projektami, będą rozumieć istotę zarządzania projektami i podstawowe koncepcje (standardy) oraz posiadać:

 • bardzo dobrą, praktyczną znajomość podstawowych standardów zarządzania projektami informatycznymi, metod, technik i dobrych praktyk (metodyki PMI®, PRINCE2®), w stopniu umożliwiającym skuteczne zarządzanie każdym projektem,
 • praktyczne umiejętności zastosowania metod, technik i dobrych praktyk zarządzania projektami w fazach przygotowania, inicjowania, planowania, realizacji, monitorowania i kontroli oraz zamykania projektów,
 • praktyczną umiejętność zastosowania metod, technik i dobrych praktyk zarządzania integracją, zakresem, czasem, kosztami, ryzykiem, jakością, zasobami ludzkimi, komunikacją, zamówieniami i kontraktami oraz interesariuszami w projektach,
 • praktyczną umiejętność efektywnego i skutecznego stosowania technik w projektach PRINCE2®,
 • praktyczną znajomość wybranych podstawowych podejść zwinnych do prowadzenia projektów wytwarzania oprogramowania takich jak: SCRUM®, DSDM®,
 • praktyczną znajomość standardu ITIL®,
 • praktyczną umiejętność zastosowania wybranych narzędzi informatycznych, wspomagających prowadzenie projektów,

jak również będą w stanie:

 • wykorzystać elementy studiów przypadków, prezentowane wzorce i przykłady dokumentów projektowych oraz wykonywane podczas zajęć analizy w realizowanych przez siebie projektach,
 • pełnić różne role w projektach np.: członków zespołów projektowych (w tym zespołów deweloperskich), kierowników projektów (w tym liderów zespołów deweloperskich) oraz role członków zarządu projektu lub biura zarządzania projektami,
 • doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania projektami informatycznymi poprzez udział w warsztatach oferowanych przez WWSI, jak również poprzez wykorzystanie źródeł wiedzy w postaci portali tematycznych oraz samokształcenie.

Dodatkowo absolwenci ogólnych studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania projektami informatycznymi zostaną przygotowani do egzaminów certyfikacyjnych z zakresu metodyk PMI® (PMI® CAPM) oraz PRINCE2® (PRINCE2® Foundation).

Organizacja studiów

Studia trwają dwa semestry (180 godzin). Zajęcia realizowane są w formie hybrydowej: dwa pierwsze i dwa ostatnie zjazdy w każdym semestrze w trybie stacjonarnym/zdalnym, pozostałe w trybie zdalnym przy wykorzystaniu platformy MS TEAMS.

Pierwszy semestr

Zjazd 1. 25-26 listopada 2023

Zjazd 2. 9-10 grudnia 2023.

Zjazd 3. 20-21 stycznia 2024.

Zjazd 4. 10-11 lutego 2024.

Zjazd 5. 17-18 lutego 2024.

Drugi semestr

Zjazd 6. 16-17 marca 2024.

Zjazd 7. 6-7 kwietnia 2024.

Zjazd 8. 20-21 kwietnia 2024.

Zjazd 9. 11-12 maja 2024.

Zjazd 10. 25-26 maja 2024.

Zjazd 11. 8-9 czerwca 2024

Kierownikiem studiów jest dr inż. Waldemar Łabuda.

Załącznik

Podyplomowe Zarządzanie projektami informatycznymi program studiów (.pdf 115 KB)