Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Deweloper baz danych / Database developer

Studia podyplomowe o specjalizacji Deweloper baz danych/Database Developer skierowane do osób, które chcą zdobyć zaawansowane umiejętności związane z projektowaniem, implementacją i zarządzaniem bazami danych oraz nabyć umiejętności programowania aplikacji wykorzystujących zasoby baz danych.


Program studiów obejmuje:

 • Podstawy baz danych: fundamentalne koncepcje i struktury baz danych, zarówno relacyjnych, jak i nierelacyjnych
 • Języki zapytań: wykorzystanie języków zapytań, takich jak SQL lub NoSQL, do manipulowania i odpytywania danych
 • Projektowanie i modelowanie danych: projektowanie i modelowanie baz danych w efektywny sposób, korzystając z technik takich jak modelowanie ER i normalizacja
 • Implementacja i zarządzanie bazami danych: zrozumienie, jak wdrażać i zarządzać bazami danych, zarówno na poziomie systemu, jak i aplikacji
 • Bezpieczeństwo i optymalizacja baz danych z elementami kryptografii: nauka technik związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, wydajności i optymalizacji baz danych oraz technik szyfrowania deszyfrowania danych
 • Programowanie baz danych: wykorzystanie skryptów i procedur składowanych do tworzenia bardziej skomplikowanych zapytań i operacji na danych
 • Elementy analizy danych: wykorzystanie zaawansowanych metod statystycznych do analizy i wizualizacji danych i wykorzystanie języka Python do realizacji tych zadań
 • Implementacja aplikacji wykorzystujących zasoby baz danych: wykorzystanie technik ORM do implementacji różnego typu zadań związanych z przetwarzaniem danych

Studia podyplomowe wymagają od studentów wykonania projektu końcowego, w którym mają okazję zastosować nabyte umiejętności w praktycznym kontekście. Absolwenci tych studiów są dobrze przygotowani do pracy jako deweloperzy baz danych, administratorzy baz danych, analitycy danych oraz na innych pokrewnych stanowiskach.

Profil absolwenta studiów podyplomowych na specjalizacji Deweloper baz danych/Database Developer:

Absolwent specjalizacji Deweloper baz danych/Database Developer na studiach podyplomowych posiada zaawansowane umiejętności i wiedzę z zakresu projektowania, implementacji i zarządzania bazami danych, w tym:

 • Techniczne umiejętności: absolwent ma solidne umiejętności techniczne w zakresie języków zapytań, takich jak SQL lub NoSQL, modelowania danych, implementacji i zarządzania bazami danych, a także optymalizacji i zapewniania bezpieczeństwa baz danych
 • Rozumienie problemów biznesowych: absolwent potrafi zrozumieć i analizować problemy biznesowe, a następnie projektować i wdrażać rozwiązania bazodanowe, które spełniają te wymagania
 • Analityczne myślenie: absolwent posiada zdolność do logicznego i analitycznego myślenia, co jest niezbędne do efektywnego projektowania i zarządzania bazami danych
 • Doświadczenie praktyczne: dzięki praktycznym projektom realizowanym podczas studiów, absolwent posiada doświadczenie w pracy z rzeczywistymi systemami baz danych
 • Gotowość do dalszego rozwoju: ze względu na szybko zmieniającą się naturę technologii, absolwent jest przygotowany do ciągłego uczenia się i adaptacji do nowych narzędzi i technik
 • Absolwent jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w różnych rolach związanych z danymi, takich jak deweloper bazy danych, administrator bazy danych, analityk danych i inne.

Kierownikiem studiów jest: mgr inż. Andrzej Ptasznik

Studia realizowane zgodnie ze standardami projektu European Skills Alliance (ESSA). Uczestnicy studiów uzyskują po zakończeniu dyplom ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat ESSA Ouality Label.

Organizacja studiów podyplomowych:

Program studiów realizowany będzie w formie hybrydowej: stacjonarnej/zdalnej. Pierwsze i ostatnie zajęcia w każdym semestrze odbywają się w formie stacjonarnej, pozostałe w formie zdalnej. Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, przy ul. Lewartowskiego 17 w Warszawie. Zajęcia zdalne są prowadzone na platformie Ms Teams.
Pytania dotyczące rekrutacji oraz prezentowanych specjalności można kierować na adres: podyplomowe@wwsi.edu.pl lub telefonicznie (22) 489-64-00

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe

Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń po dokonaniu rejestracji online, złożeniu kompletu
dokumentów oraz dokonaniu wymaganych opłat.

Studia podyplomowe są prowadzone w formie:

Hybrydowej (stacjonarnej/zdalnej ‒ zajęcia odbywają się co do zasady co dwa tygodnie w soboty w godz. 8:00-16:00 i niedziele w godz. 8:00-16:00.

Załącznik

Program studiów podyplomowych Deweloper baz danych  (.pdf 249 KB)

Harmonogram studiów podyplomowych Deweloper baz danych (.xls 46 KB)