Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Rekrutacja krok po kroku

1. REJESTRACJA ONLINE

Rejestracja kandydata w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (WRK): https://wrk.wwsi.edu.pl/

Po utworzeniu konta w systemie WRK kandydat otrzyma link aktywacyjny. Po aktywowaniu konta należy wypełnić formularze, wgrać swoje zdjęcie oraz wybrać specjalizację.

2. WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat składa w formie papierowej następujące dokumenty:

  • Odpis lub potwierdzona przez uczelnię za zgodność z oryginałem kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
  • Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie WRK i podpisane przez kandydata
  • Dowód osobisty do wglądu, w celu weryfikacji danych
  • Potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

3. OPŁATY

Kandydat dokonuje wymaganych regulaminem studiów opłat:

  • opłata rekrutacyjna 80 zł

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na podany poniżej rachunek bankowy:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa 
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293

Komplet dokumentów można złożyć osobiście w Biurze rekrutacji (p. 208) lub przesłać pocztą listem poleconym na adres: ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa z dopiskiem: Rekrutacja – studia podyplomowe.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: rekrutacja@wwsi.edu.pl, tel: 22 48 96 400