Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Studia podyplomowe

UWAGA! Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 trwa

ZAPISZ SIĘ PRZEZ SYSTEM WRK: https://wrk.wwsi.edu.pl/

Wymóg podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz dostosowywania swoich kompetencji do coraz bardziej wymagającego rynku pracy jest warunkiem rozwoju zawodowego oraz rozwoju firm. Oferta studiów podyplomowych przygotowana przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki jest zgodna z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz najbardziej aktualną wiedzą i umiejętnościami informatycznymi w obszarach objętych studiami. Z oferty studiów mogą skorzystać osoby pragnące doskonalić się zawodowo oraz Ci z Państwa, którzy planują przekwalifikowanie zawodowe. Dla Państwa wygody część wykładowa studiów prowadzona jest z wykorzystaniem technologii zdalnych, co istotnie zmniejsza częstotliwość zjazdów zapewniając jednocześnie bezpośredni kontakt z wykładowcami.

Dostępne specjalności na studiach podyplomowych kierunek informatyka

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych na rok 2023/2024.

Nowości:

Organizacja studiów podyplomowych:

W zależności od specjalności program studiów realizowany będzie w formie stacjonarnej lub mieszanej: około 50% zajęć stacjonarnych i około 50% zajęć w formie zdalnej. Wszystkie zajęcia stacjonarne odbywać się będą w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, przy ul. Lewartowskiego 17 w Warszawie.
Pytania dotyczące rekrutacji oraz prezentowanych specjalności można kierować na adres: podyplomowe@wwsi.edu.pl lub telefonicznie (22) 489-64-00

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe

Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń po dokonaniu rejestracji online, złożeniu kompletu
dokumentów oraz dokonaniu wymaganych opłat.

Studia podyplomowe są prowadzone w formie:

niestacjonarnej (zaocznej) ‒ zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty w godz. 8:00-16:00 i niedziele w godz. 8:00-16:00.