Studia podyplomowe

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O REKRUTACJI PODAMY WKRÓTCE

We współczesnym świecie niezbędne stało się ciągłe podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz dostosowywanie swoich kompetencji do coraz bardziej wymagającego rynku pracy. Wykształcone kadry są niezbędne do rozwijania krajowej gospodarki oraz są warunkiem rozwoju przedsiębiorstw.
Oferta studiów podyplomowych przygotowana przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki jest zgodna z zapotrzebowaniem współczesnego rynku pracy. Z oferty studiów mogą skorzystać osoby pragnące doskonalić się zawodowo oraz Ci z Państwa, którzy planują przekwalifikowanie zawodowe. Dla Państwa wygody cześć wykładowa studiów prowadzona jest z wykorzystaniem wideokonferencji, co istotnie zmniejsza częstotliwość zjazdów zapewniające jednocześnie bezpośredni kontakt z wykładowcami.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych na rok 2022/2023.

Data Science – metody i technologie przetwarzania, analizy i prezentacji danych
Zarządzanie Projektami IT
Cloud Computing
Innowacyjna forma prowadzenia zajęć.

Organizacja studiów podyplomowych:

W zależności od specjalności program studiów realizowany będzie w formie stacjonarnej lub mieszanej: około 50 % zajęć stacjonarnych i około 50 % zajęć w formie wideokonferencji (zdalnie). Wszystkie zajęcia stacjonarne odbywać się będą w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, przy ul. Lewartowskiego 17 w Warszawie.
Pytania dotyczące rekrutacji oraz prezentowanych specjalności można kierować na adres: podyplomowe@wwsi.edu.pl lub telefonicznie (22) 489-64-00