Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Studia podyplomowe

Zmień/Uaktualnij/Podnieś swoje kompetencje IT

Podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz dostosowywanie swoich kompetencji do coraz bardziej wymagającego rynku pracy IT jest warunkiem rozwoju i awansu zawodowego. Oferta studiów podyplomowych przygotowana przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki jest zgodna z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz najbardziej aktualną wiedzą i umiejętnościami informatycznymi w obszarach objętych studiami. Z oferty studiów mogą skorzystać osoby, które chcą doskonalić się zawodowo oraz Ci z Państwa, którzy planują przekwalifikowanie zawodowe. Studia prowadzone są w systemie hybrydowym (stacjonarne/online).


Dostępne specjalności na studiach podyplomowych kierunku informatyka w roku akademickim 2024/2025

Nowości:

Organizacja studiów podyplomowych:

Program studiów realizowany będzie w formie hybrydowej: stacjonarnej/zdalnej. Pierwsze i ostatnie zajęcia w każdym semestrze odbywają się w formie stacjonarnej/zdalnej, pozostałe w formie zdalnej. Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, przy ul. Lewartowskiego 17 w Warszawie. Zajęcia zdalne są prowadzone na platformie Ms Teams.
Pytania dotyczące rekrutacji oraz prezentowanych specjalności można kierować na adres: podyplomowe@wwsi.edu.pl lub telefonicznie (22) 489-64-00

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe

Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń po dokonaniu rejestracji online, złożeniu kompletu
dokumentów oraz dokonaniu wymaganych opłat.

Nagranie ze spotkania w ramach Dni otwartych