Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Płatności

Opłaty dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia (inżynierskich) w roku akademickim 2024/2025

1. OPŁATA REKRUTACYJNA:

Opłata rekrutacyjna dla kandydatów na studia inżynierskie wynosi 50 zł. Opłaty rekrutacyjnej należy dokonać w terminie 3 dni od dnia rejestracji w systemie WRK na rachunek:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa 
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293

tytułem: opłata rekrutacyjna

Jednocześnie informujemy, że założenie konta, wypełnienie kwestionariusza w systemie WRK WWSI oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej, gwarantuje miejsce na studiach do upłynięcia terminu złożenia wymaganych dokumentów oraz podpisania umowy, tj. najpóźniej do 17.09.2024 roku.

UWAGA! W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów w terminie do 3.09.2024 r. wszystkie opłaty za studia (oprócz opłaty rekrutacyjnej) wniesione przez Kandydata podlegają zwrotowi.

2. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA NNW:

50 PLN (w momencie zapisu konieczne jest okazanie pokwitowania bankowego bądź pocztowego)

3. OPŁATY STAŁE I ZNIŻKI CZESNEGO:

Wysokość oraz terminy płatności rat czesnego za I rok studiów:

RataStudia stacjonarneStudia niestacjonarneTermin płatności
I rata1290,00 PLN1190,00 PLN5 dni od momentu podpisania umowy
II rata1290,00 PLN1190,00 PLN10 IX 2024
III rata1290,00 PLN1190,00 PLN10 X 2024
IV rata1290,00 PLN1190,00 PLN10 XI 2024
V rata1290,00 PLN1190,00  PLN10 XII 2024
VI rata1290,00 PLN1190,00 PLN10 I 2025
VII rata1290,00  PLN1190,00 PLN10 II 2025
VIII rata1290,00 PLN1190,00 PLN10 III 2025
IX rata1290,00 PLN1190,00 PLN10 IV 2025
X rata1290,00 PLN1190,00 PLN10 V 2025
Suma I rok12 900 PLN11 900 PLN 

Zniżki czesnego z tytułu osiągnięć w nauce:

1) Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy na egzaminie maturalnym pisemnym zdali matematykę, informatykę lub fizykę – w przypadku nowej matury na poziomie rozszerzonym na więcej niż 75% pkt, w przypadku starej matury na ocenę 5 i wyższą, przysługuje:

  • 1100 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów stacjonarnych w roku akademickim 2024/2025,
  • 1000 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2024/2025.

2) Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy są laureatami olimpiady informatycznej, matematycznej lub fizycznej, przysługuje:

  • 1300 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów stacjonarnych w roku akademickim 2024/2025,
  • 1200 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2024/2025.

Student może korzystać z jednego rodzaju powyższych zniżek.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa 
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293