Inżynieria aplikacji i systemów mobilnych

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji specjalności Inżynieria aplikacji i systemów mobilnych

Specjalność Inżynieria aplikacji i systemów mobilnych zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia aplikacji mobilnych dla systemu operacyjnego Android oraz architektury i zasad działania sieci mobilnych. W zajęciach praktycznych wykorzystywany jest emulator pozwalający na poznawanie zasad działania sieci mobilnej w warunkach bliskich rzeczywistości. Absolwenci specjalności mogą rozwijać swoje kariery zawodowe w kierunkach związanych z projektowaniem i tworzeniem aplikacji mobilnych oraz eksploatacją sieci mobilnych.

Specjalność uruchomiona w ramach projektu Unii Europejskiej: Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni na lata 2019-2023.


Charakterystyka przedmiotów specjalistycznych:

Lp.Nazwa przedmiotuSemestrLiczba godzin Stac.Liczba godzin Niestac.Opis
1Programowanie Aplikacji Mobilnych  – wykładV3018Wykład omawia podstawy tworzenia aplikacji mobilnych w języku Java dla systemu operacyjnego Android. Tematyka wykładu obejmuje m.in. tworzenie interfejsu użytkownika, obsługę zdarzeń, aktywności, intencje, struktury: Internat/External Storage i Shared Preferences, adaptery danych, dostawców treści, dostęp do baz danych, komunikację sieciową z wykorzystaniem protokołu http, tworzenie aplikacji z nieblokowalnym interfejsem użytkownika.
2Programowanie Aplikacji Mobilnych  – laboratoriumV3018Na zajęciach laboratoryjnych rozwijane są umiejętności praktyczne samodzielnego tworzenia podstawowych aplikacji mobilnych dla systemu operacyjnego Android. Studenci realizują zadania programistyczne w języku Java utrwalające wiedzę przekazywaną na kolejnych wykładach. Realizują również zadanie semestralne, w którym wykorzystują wszystkie ćwiczone mechanizmy programistyczne poznane w trakcie semestru.
3Architektura Systemów Mobilnych 1- wykładV3018Wykład omawia architekturę oraz zasady działania sieci mobilnych kolejnych generacji – systemy telefonii komórkowej GSM, UMTS i wprowadzenie do LTE/EPC .
4Architektura Systemów Mobilnych 1 – laboratoriumV159Badania symulacyjne mechanizmów sieci mobilnych. Tworzenie scenariuszy symulacyjnych, przeprowadzanie eksperymentów symulacyjnych, obróbka i analiza wyników.
5Zaawansowane Programowanie Aplikacji Mobilnych – wykładVI3018Wykład porusza zagadnienia tworzenia aplikacji mobilnych w języku Java z naciskiem na zagadnienia komunikacyjne. Omawiane są zagadnienia komunikacji SMS, Bluetooth, komunikacji SIP i telefonii pakietowej, geolokalizacji i usług wykorzystujących informację o lokalizacji.
6Zaawansowane Programowanie Aplikacji Mobilnych – laboratoriumVI3018Na zajęciach laboratoryjnych rozwijane są umiejętności praktyczne samodzielnego tworzenia aplikacji mobilnych dla systemu operacyjnego Android. Studenci realizują zadania programistyczne w języku Java utrwalające wiedzę przekazywaną na kolejnych wykładach przedmiotu Zaawansowane Programowanie Aplikacji Mobilnych m.in. grę wykorzystującą komunikację Bluetooth, geolokalizację i mapy Google, aplikację VoIP (Voice over IP), zdalne sterowanie telefonem poprzez komunikaty SMS.
7Projekt indywidualnyVI4527Realizacja samodzielnego projektu związanego z: tworzeniem aplikacji mobilnych lub badaniem mechanizmów sieci mobilnych.
8Architektura Systemów Mobilnych 2 – wykładVII3018Wykład omawia szczegóły architektury sieci 4G, procedur sygnalizacyjnych, architekturę, zasady działania oraz sposoby realizacji usług w architekturze IP Multimedia Subsystem (IMS) stosowanej przez nowoczesnych operatorów sieci mobilnych. Jednym z tematów wykładu jest usługa VoLTE.
9Architektura Systemów Mobilnych 2 – laboratoriumVII159Analiza sygnalizacji w sieci mobilnej oraz konfigurowanie i obsługa sieci mobilnej z użyciem emulatora.
10Projekt zespołowyVII4527Realizacja zespołowego zadania związanego z jednym z 3 wiodących tematów specjalności: implementacja złożonej aplikacji mobilnej, implementacja modułu symulacyjnego sieci mobilnej, zaprojektowanie i wdrożenie usługi w architekturze IMS.