Inżynieria baz danych

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji specjalności Inżynieria baz danych

Specjalność Inżynieria baz danych zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania, administrowania baz i hurtowni danych oraz wykorzystania danych w procesach zaawansowanego przetwarzania i analizy. Zajęcia praktyczne oparte są na najnowszych technologiach z omawianych dziedzin. Absolwenci specjalności mogą rozwijać swoje kariery zawodowe w wielu atrakcyjnych kierunkach związanych z projektowaniem, programowaniem i eksploatacją baz danych oraz analizy i przetwarzaniem danych.

Specjalność uruchomiona w ramach projektu Unii Europejskiej: Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni na lata 2019-2023.

Student tej specjalności nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki, takich jak:

 • tworzenia i eksploatacji systemów informacji,
 • realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją,
 • budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących,
 • praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi,
 • systemów operacyjnych,
 • sieci komputerowych,
 • baz danych,
 • programowania komputerów,
 • inżynierii oprogramowania,
 • podstaw sztucznej inteligencji,
 • grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer,
 • wykorzystywania techniki komputerowej oraz metod matematycznych i statystycznych
 • w przedsiębiorstwach i instytucjach różnej wielkości,
 • wykorzystywania techniki komputerowej i metod informatycznych do wspomagania nowych i eksploatacji istniejących technologii,
 • samodzielnego dokształcania się w oparciu o zdobytą wiedzę umiejętność samodzielnego poszerzania wiadomości w pracy zawodowej,
 • samodzielnego rozwiązywania problemów.

Treści specjalizacyjne Inżynierii baz danych obejmują m.in:

 • Systemy informatyczne zarządzania
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie dokumentami
 • Projekt indywidualny, jak również zespołowy

Charakterystyka przedmiotów specjalistycznych:

Lp.Nazwa przedmiotuSemestrLiczba godzin Stac.Liczba godzin Niestac.Opis
1Administracja i optymalizacja baz danych  – wykładV159Wykład omawia problemy związane z implementacją baz danych oraz ich utrzymaniem. Dużą wagę w treściach wykładu poświęca się problemom bezpieczeństwa baz danych oraz optymalizacji  zapytań .
2Administracja i optymalizacja baz danych  – laboratoriumV3018Tworzenie planu utrzymania serwera dan danych. Mechanizmy bezpieczeństwa. Konfigurowanie serwera. Audyty baz danych. Mechanizmy kryptografii.
3Hurtownie danych i procesy ET&L – wykładV3018Wykład omawia zasady i metody projektowania i organizowania hurtowni danych oraz procesy integracji danych
4Hurtownie danych i procesy ET&L – laboratoriumV3018Implementacja hurtowni danych w modelu wielowymiarowym i tabelarycznym. Planowanie i implementacja procesów ET&L
5Metody i techniki raportowania i wizualizacji danych – wykładVI159W ramach wykładu omawiane są zasady i metody raportowania i  dobrej wizualizacji danych. Prezentowane są różne systemy realizujące podobne zadania
6Metody i techniki raportowania i wizualizacji danych – laboratoriumVI3018Wykorzystanie usług MS SQL Server Reporting Services oraz języków Python i R do raportowania i wizualizacji danych.
7Projekt indywidualnyVI4527Realizacja samodzielnego projektu związanego z utworzeniem systemu opierającego się na bazach i hurtowniach danych oraz opracowanie aplikacji raportującej
8Podstawy eksploracji danych – wykładVII3018Omawiane są zagadnienia związane z metodami przetwarzania danych  w fazie przygotowania do zadań analitycznych. Podstawy uczenia maszynowego
9Podstawy eksploracji danych – laboratoriumVII3018Wykorzystanie języków R i Python w ramach zadań przetwarzania danych oraz obsługi uczenia maszynowego
10Projekt zespołowyVII4527Realizacja zespołowego zadania polegającego na przygotowaniu danych oraz zbudowaniu modelu uczenia maszynowego i jego walidacji.

Załączniki

Inżynieria Baz Danych plan studiów (.pdf 326 KB)