Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Inżynieria baz danych

Specjalność Inżynieria baz danych zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania, administrowania baz i hurtowni danych oraz wykorzystania danych w procesach zaawansowanego przetwarzania i analizy. Zajęcia praktyczne oparte są na najnowszych technologiach z omawianych dziedzin. Absolwenci specjalności mogą rozwijać swoje kariery zawodowe w wielu atrakcyjnych kierunkach związanych z projektowaniem, programowaniem i eksploatacją baz danych oraz analizy i przetwarzaniem danych.

Specjalność uruchomiona w ramach projektu Unii Europejskiej: Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni na lata 2019-2023.

Student tej specjalności nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki, takich jak:

 • tworzenia i eksploatacji systemów informacji,
 • realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją,
 • budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących,
 • praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi,
 • systemów operacyjnych,
 • sieci komputerowych,
 • baz danych,
 • programowania komputerów,
 • inżynierii oprogramowania,
 • podstaw sztucznej inteligencji,
 • grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer,
 • wykorzystywania techniki komputerowej oraz metod matematycznych i statystycznych
 • w przedsiębiorstwach i instytucjach różnej wielkości,
 • wykorzystywania techniki komputerowej i metod informatycznych do wspomagania nowych i eksploatacji istniejących technologii,
 • samodzielnego dokształcania się w oparciu o zdobytą wiedzę umiejętność samodzielnego poszerzania wiadomości w pracy zawodowej,
 • samodzielnego rozwiązywania problemów.

Treści specjalizacyjne Inżynierii baz danych obejmują m.in:

 • Systemy informatyczne zarządzania
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie dokumentami
 • Projekt indywidualny, jak również zespołowy

Kierownikiem specjalizacji jest mgr inż. Andrzej Ptasznik.

Nagranie ze spotkania w ramach Dni otwartych

Załączniki