Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Inżynieria sieci teleinformatycznych

Studia inżynierskie na kierunku informatyka o specjalności Inżynieria sieci teleinformatycznych to oferta Uczelni przygotowana z myślą o kandydatach, którzy ukończyli edukację na poziomie szkoły średniej i zdali egzamin maturalny, a swoją przyszłość zawodową chcą związać z branżą informatyczną.

Student tej specjalności nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki, takich jak:

 • tworzenia i eksploatacji systemów informacji,
 • realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją,
 • budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących,
 • praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi,
 • systemów operacyjnych,
 • sieci komputerowych,
 • baz danych,
 • programowania komputerów,
 • inżynierii oprogramowania,
 • podstaw sztucznej inteligencji,
 • grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer,
 • wykorzystywania techniki komputerowej oraz metod matematycznych i statystycznych
 • w przedsiębiorstwach i instytucjach różnej wielkości,
 • wykorzystywania techniki komputerowej i metod informatycznych do wspomagania nowych i eksploatacji istniejących technologii,
 • samodzielnego dokształcania się w oparciu o zdobytą wiedzę umiejętność samodzielnego poszerzania wiadomości w pracy zawodowej,
 • samodzielnego rozwiązywania problemów.

Treści specjalizacyjne Inżynierii sieci teleinformatycznych obejmują m.in:

 • Systemy teleinformatyczne
 • Programowanie usług sieciowych
 • Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi
 • Inżynierię systemów teleinformatycznych
 • Projekt indywidualny oraz zespołowy

Kierownikiem specjalizacji jest dr inż. Dariusz Chaładyniak.

Nagranie ze spotkania w ramach Dni otwartych

Załączniki