Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Dostępne specjalizacje

W ramach studiów inżynierskich proponujemy różnorodne i dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy programy studiów. Obecnie oferujemy kandydatom 7 rynkowych specjalności:

Inżynieria Oprogramowania
Inżynieria Internetu

Inżynieria Baz Danych NOWOŚĆ!*
Inżynieria Sieci Teleinformatycznych NOWOŚĆ!
Inżynieria Zasobów Informacyjnych (Data Science) NOWOŚĆ!
Inżynieria Aplikacji i systemów mobilnych NOWOŚĆ!*
Inżynieria Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych NOWOŚĆ!*

* specjalność realizowana w ramach projektu Unii Europejskiej: Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni na lata 2019-2023