Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Inżynieria sztucznej inteligencji

WYBRANE NAGRANIA SPOTKAŃ Z ABSOLWENTAMI

Nagranie 1 Spotkanie z Rafałem Czarneckim

Nagranie 2 Spotkanie z Michałem Sitkiem

Nagranie 3 Spotkanie z Michałem Gołosiem


Specjalność Inżynieria sztucznej inteligencji zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przetwarzania danych, wykonywania odpowiednich wizualizacji danych, implementowania procesów badania algorytmów uczenia maszynowego czy optymalizowania różnych rodzajów architektury sztucznej sieci neuronowej.

Mija rok od udostępnienia usług modelu ChatGPT3 i obserwujemy burzliwy rozwój i wysyp coraz to bardziej wyrafinowanych modeli sztucznej inteligencji. Jesteśmy w trakcie kolejnej rewolucji, której motorem jest upowszechnianie rozwiązań wspieranych przez inteligentne modele. Od asystentów poprzez modele tworzące dzieła sztuki, zastosowania w medycynie i edukacji po autonomiczne sterowanie różnymi urządzeniami i procesami. Rozwój modeli sztucznej inteligencji stawia szereg wyzwań i problemów, które ludzkość będzie musiała rozwiązać. Powstają nowe dziedziny, które będą generowały zapotrzebowanie na rynku pracy na odpowiednio przygotowanych specjalistów. Specjalizacja, którą otwieramy w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki, jest odpowiedzią na te wyzwania.

Na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą potrafili przystosować się do zmienianej przez sztuczną inteligencję rzeczywistości. Będą poszukiwani i będą mieli szansę na ciekawą, stabilną i dobrze opłacaną pracę. Portal Forbes.pl podaje szacunkowe dane nt. zarobków badaczy danych w USA, które wahają się od 50 tys. USD do 150 tys. USD, zależnie od doświadczenia, a należy się spodziewać, że specjaliści w zakresie rozwiązań sztucznej inteligencji będę opłacani jeszcze lepiej.

Przykładowe zagadnienia:

 • Metody i techniki wizualizacji danych
 • Zaawansowana analiza danych w języku Python
 • Algorytmy i techniki uczenia maszynowego
 • Sztuczne sieci neuronowe i uczenie głębokie
 • Techniki i koncepcje DEV AI (projektowanie aplikacji inteligentnych)
 • Metody wykorzystywania usług sztucznej inteligencji

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalizacji:

 • posiada umiejętności projektowania i implementacji procesów zaawansowanego przetwarzania danych z wykorzystaniem różnych technologii,
 • potrafi przygotować zaawansowane wizualizacje danych i wyników analizy z wykorzystaniem platformy Power BI,
 • sprawnie posługuje się językami SQL i Python w trakcie implementacji różnych etapów analizy danych.
 • rozumie i potrafi zaimplementować procesy uczenia maszynowego dla zadań regresji, klasyfikacji czy klasteryzacji,
 • potrafi zaimplementować proces optymalizacji różnych architektur sztucznych sieci neuronowych i ocenić ich skuteczność,
 • potrafi implementować aplikacje wykorzystujące potencjał udostępnianych usług sztucznej inteligencji.

Ukończenie specjalności stwarza perspektywy zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki, a posiadane umiejętności są i będą bardzo poszukiwane na rynku pracy.

Załączniki