Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Inżynieria Internetu

WYBRANE NAGRANIA SPOTKAŃ Z ABSOLWENTAMI

Nagranie 1 Spotkanie z Rafałem Czarneckim

Nagranie 2 Spotkanie z Michałem Sitkiem

Nagranie 3 Spotkanie z Michałem Gołosiem


Studia inżynierskie na kierunku informatyka o specjalności Inżynieria Internetu to oferta Uczelni przygotowana z myślą o kandydatach, którzy ukończyli edukację na poziomie szkoły średniej i zdali egzamin maturalny, a swoją przyszłość zawodową chcą związać z branżą informatyczną.

Student tej specjalności nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki, takich jak:

 • tworzenia i eksploatacji systemów informacji,
 • realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją,
 • budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących,
 • praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi,
 • systemów operacyjnych,
 • sieci komputerowych,
 • baz danych,
 • programowania komputerów,
 • inżynierii oprogramowania,
 • podstaw sztucznej inteligencji,
 • grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer,
 • wykorzystywania techniki komputerowej oraz metod matematycznych i statystycznych w przedsiębiorstwach i instytucjach różnej wielkości,
 • wykorzystywania techniki komputerowej i metod informatycznych do wspomagania nowych i eksploatacji istniejących technologii,
 • samodzielnego dokształcania się w oparciu o zdobytą wiedzę umiejętność samodzielnego poszerzania wiadomości w pracy zawodowej,
 • samodzielnego rozwiązywania problemów.

Treści specjalizacyjne Inżynierii Internetu obejmują m.in:

 • Technologie internetowe II
 • Programowanie internetowe
 • Projektowanie aplikacji mobilnych
 • Wzorce projektowe aplikacji

Załączniki