Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Inżynieria bezpieczeństwa systemów informatycznych

WYBRANE NAGRANIA SPOTKAŃ Z ABSOLWENTAMI

Nagranie 1 Spotkanie z Rafałem Czarneckim

Nagranie 2 Spotkanie z Michałem Sitkiem

Nagranie 3 Spotkanie z Michałem Gołosiem


Studia inżynierskie na kierunku informatyka o specjalności Inżynieria bezpieczeństwa systemów informatycznych to nowość w ofercie Uczelni przygotowana z myślą o kandydatach, którzy ukończyli edukację na poziomie szkoły średniej i zdali egzamin maturalny, a swoją przyszłość zawodową chcą związać z branżą informatyczną.

Specjalność uruchomiona w ramach projektu Unii Europejskiej: Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni na lata 2019-2023.

Student tej specjalności nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki, takich jak:

 • tworzenia i eksploatacji systemów informacji,
 • realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją,
 • budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących,
 • praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi,
 • systemów operacyjnych,
 • sieci komputerowych,
 • baz danych,
 • programowania komputerów,
 • inżynierii oprogramowania,
 • podstaw sztucznej inteligencji,
 • grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer,
 • wykorzystywania techniki komputerowej oraz metod matematycznych i statystycznych
 • w przedsiębiorstwach i instytucjach różnej wielkości,
 • wykorzystywania techniki komputerowej i metod informatycznych do wspomagania nowych i eksploatacji istniejących technologii,
 • samodzielnego dokształcania się w oparciu o zdobytą wiedzę umiejętność samodzielnego poszerzania wiadomości w pracy zawodowej,
 • samodzielnego rozwiązywania problemów.

Treści specjalizacyjne Inżynierii bezpieczeństwa systemów informatycznych obejmują m.in:

 • praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu zabezpieczeń i ochrony sieci teleinformatycznych,
 • praktyczne wykorzystanie wiedzy o mechanizmach oceny sieci i jakości zabezpieczeń,
 • prowadzenie symulowanych ataków na infrastrukturę teleinformatyczną,
 • stosowanie systemów kryptograficznych w ochronie systemów informatycznych i informacji w tych systemach,
 • stosowanie w praktyce systemów technologii bezpieczeństwa komputerowego,
 • projektowanie systemów technologii bezpieczeństwa komputerowego,
 • identyfikacja, modelowanie i projektowanie systemów poprawy bezpieczeństwa aplikacji w środowisku sieciowym,
 • projektowanie aplikacji i systemów bezpieczeństwa komputerowego,
 • konfiguracja systemów wykrywania włamań,
 • zarządzanie bezpieczeństwem systemów komputerowych,
 • opracowanie koncepcji zabezpieczenia fizycznego infrastruktury teleinformatycznej na podstawie wymagań normatywnych w zakresie ochrony informacji i zabezpieczenia techniczno-organizacyjnego,
 • administrowanie systemami komputerowymi zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji,
 • planowanie audytów, przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia audytu, udziału w zespołach audytowych i poaudytowych, oraz przygotowania raportów.

Załączniki